Long tail

Tento termín, který je možné přeložit jako „dlouhý ocas“, hraje poměrně významnou roli
v oblasti SEO optimalizace. Jedná se v podstatě o označení klíčového slova, které je však
oproti klasickému klíčovému slovu velmi konkrétní. Zpravidla jde navíc o uskupení několika
slov, která jsou vyhledávaná uživateli s vyšším zájmem o konkrétní produkt, službu či jiný cíl.

Konkrétní klíčové slovo je sice méně vyhledávané, avšak právě v této skutečnost tkví jeho
výhoda. Ta spočívá v celkově vyšší návštěvnosti s ohledem na použití obecnějších klíčových
slov, dále pak menší cena za reklamu v případě prokliku na odkaz, popřípadě pak lepší pozice
při vyhledávání nebo již zmiňovaná větší šance ke konverzi. Uživatel, který bude hledat
konkrétní klíčové slovo, například autoservis určité značky v konkrétním městě, bude
očekávat relevantnější odkaz než uživatel, který do vyhledávače zadá pouhé jednoduché heslo
„autoservis“.

Na druhé straně jsou však nevýhody konkrétního klíčového slova, čímž je nejčastěji složitá
analýza klíčových slov, která musí vzít v potaz všechny aspekty a dále pak nutnost většího
obsahu na daném webu. Důvodem potřeby většího obsahu je poměrně obtížné
zakomponování slov do obsahu o menším rozsahu. Navíc roboti pro analýzu webových
stránek mohou poznat, že web je navržen pro co nejjednodušší vyhledání, a nikoliv pro
poskytnutí co největšího množství informací. Právě to není žádoucí, a proto existuje
předpoklad většího textového obsahu na daném webu.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol