seo
H1
description
keywords
google
title
copywriting
seznam
linkbuilding

Posvítíme si na Vaši návštěvnost

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
10
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
Náš tým napsal již
368457
PR článků
Čísla mluví za nás

Kompletní SEO správa

V rámci měsíčního rozpočtu se postaráme o veškeré kroky nutné pro dosažení předních míst ve vyhledávačích. Mezi tyto kroky patří: návrh klíčových slov, SEO analýza a úprava webu a pravidelný link building.

Nastavení PPC kampaní

Kompletní správa PPC kampaně to není jen jednorázové nastavení, ale pravidelná péče o Vaši kampaň, aby byla úspěšná. Postaráme se o Vaše fulltextové a obsahové kampaně i sociální sítě.

Copywriting

Tvorba kvalitního obsahu je základem webu. Texty Vám napíšeme vždy s ohledem na Vaši cílovou skupinu. Texty připravujeme nejen pro webové stránky, ale i pro další využití.

Tvorba webů

Webové stránky a eshopy stavíme na systému WordPress. Ovládání je jednoduché, systém nabízí mnoho hotových pluginů a nejste závislí na jednom dodavateli řešení. Vhodnost pro SEO je už jen bonus.

A co o nás říkají naši klienti?

Napsali o nás

denik.cz
idnes.cz
lupa.cz
root.cz
zdrojak.cz
diit.cz
cdr.cz
mladypodnikatel.cz
soom.cz
computerworld.cz
pcworld.cz
podnikatel.cz

SEOlight tvoří především lidé. Seznamte se s námi.

Kontaktujte nás!
 • SEO

  Jste uživateli internetu? S takřka stoprocentní jistotou by se dalo potvrdit, že ano. Protože kdyby tomu tak nebylo, nebyli byste zřejmě právě teď právě tady. Sice je tu teoretická možnost, že uživateli nejste a jenom někomu užívajícímu internet hledíte přes rameno, ovšem tak byste nejspíše činili nanejvýš v případě stránek zabývajících se docela jinou problematikou než touto, tedy něčím jiným, než je optimalizace pro internetové vyhledávače.

  Tudíž zřejmě uživateli internetu jste. A jako takovým bychom vám tu na úvod mohli položit několik třeba i (jenom zdánlivě) banálních a nedůležitých otázek. A nebude od věci, pokud si na tyto alespoň sami v duchu odpovíte.

  • Víte nebo alespoň tušíte, kolik je na internetu se nacházejících webů, stránek, aplikací, prostě internetových prezentací nejrůznějšího druhu?
  • Víte, jakým tématům se všechny tyto prezentace věnují?
  • Víte, které z nich jsou skutečně relevantními a které jsou jenom nějakou tou ‚vatou‘, duplikáty jiných stránek nebo třeba i naprostými zbytečnostmi?
  • Víte, čemu na internetu věřit a od čeho dát ve vlastním zájmu raději ruce pryč?

  Odpovědi na tyto otázky jsou předem známé. Nevíte to. Možná máte alespoň rámcovou představu, ale relevantní informace vám k dispozici nejsou. A to jednak proto, že se vše zmíněné v každém okamžiku mění, a jednak proto, že byste museli mít hlavu výkonnější než všechny počítače světa, abyste to vše obsáhli a nějak si to v mozku sesumírovali. A to je zhola nemožné.

  Pak si můžeme položit i otázky další. A každá z podobných otázek vede nevyhnutelně k dalším a dalším otázkám, jež na tyto logicky navazují.

  Víte vy vůbec například, kolik odkazů na tu více a tu méně relevantní stránky vám naleznou vyhledávače v případě zadání vámi zvolených klíčových slov? Jistě, můžete si to ověřit tím, že to prakticky vyzkoušíte, tedy že například zdáte to které slovo do Googlu, načež se vám objeví i přinejmenším orientační číslo označující počet nalezených internetových stránek. Což činí třeba právě v okamžiku zrodu tohoto článku v případě klíčového slova SEO 503 milionů odkazů. Což je ale navzdory své početnosti pořád ještě učiněná prkotina ve srovnání třeba se zprofanovaným pojmem sex, který lze podle Googlu nalézt na skoro třech a půl miliardách stránek. Prý – protože po nikom nemůžete chtít, aby je osobně přepočítal. Ale abyste věděli o každém pojmu, na kolika webech je tento k nalezení, to určitě nezvládne nikdo. Za to lze skutečně dát ruku do ohně.

  A máte tušení o tom, co se s naprostou většinou takto nalezených odkazů nakonec stane? To už je otázka, na niž se odpověď nalezne snadno. Internetový vyhledávač je sice uživateli nalezl, ‚dal si tu práci‘, ale zcela zbytečně. Protože tolik toho žádný člověk na světě nepročte, na to by nestačilo ani nesčetně lidských životů strávených u monitoru.

  A co se pak stane s těmi stránkami, jež byly nalezeny, ale nedostalo se jim navštívení? Případně s těmi, jež nestály zvolenému vyhledávači ani za to, aby je vůbec objevil a pátrajícímu uživateli nabídl? I na to je odpověď nad slunce jasná. Ty prostě zůstanou nepovšimnuty viset ztraceny kdesi v onom pomalu nekonečném virtuálním světě. A to bez ohledu na to, že určitě nebyly vytvořeny proto, aby je stihnul právě zmíněný krutý osud.

  Pokud někdo svoji internetovou stránku zřizuje, jde mu jednoznačně o to, aby mu na ni uživatelé internetu zavítávali, aby byla tako navštěvována a sledována, a to pokud možno co nejhojněji, a právě takovými uživateli, na něž se majitel a autor dotyčné prezentace zaměřuje, s nimiž chce navázat kontakt a předat jim to, co má na mysli a co by si ostatní lidé podle jeho dojmu neměli nechat ujít.

  Ovšem ne vždy je tohoto zamýšleného účelu dosaženo. A to třeba nikoliv proto, že by zrovna ten který web byl nějak špatný, nevyhovující, nekvalitní či dokonce nežádoucí, ale jednoduše právě proto, že kapacity běžných uživatelů nestačí na to, aby se propracovali až právě na dotyčnou prezentaci.

  A co se tak stává se stránkami, jimž se nedostane té cti, aby je internetové vyhledávače vůbec zaznamenaly, aby vůbec bylo zjištěno, že tyto existují, a byla tak o nich v sáhodlouhých seznamech toho vyhledaného aspoň nějaká ta sebemenší zmínka? Co se děje s odkazy, které se sice v internetových vyhledávačích objeví, ale jsou tu ztraceny v moři konkurenčních nabídek natolik, že se až na ně nikdo nedobere?

  Ty mají jednoduše smůlu. Svět je ignoruje a nevěnuje jim třeba ani špetku pozornosti. Případně se tyto ojediněle nějaké návštěvy dočkají, ale to jedině v případě, že na ně jejich provozovatelé někoho z uživatelů osobně a bezprostředně upozorní, respektive že se sem někdo dostane vysloveně náhodou. Což ale není možné považovat za úspěch.

  Napadlo vás pak někdy položit si alespoň otázku, co se pod těmi internetovými vyhledávači sice objevenými, ale nikým nenavštěvovanými odkazy na nejrůznější stránky skrývá? Co je obsahem webů, na něž už nikomu nezbývá čas a síla, a proto jsou ponechány stranou zájmu?

  Je ten který web, který jste ani vy, ani nikdo nebo skoro nikdo jiný nenavštívili, skutečně jenom nějakým pomyslným virtuálním smetím, nezasluhujícím špetky pozornosti, nebo je tu ukryto třeba aspoň něco, co by mohlo být zajímavé? Nebo je zde třeba i něco, co by vám zásadně nemělo uniknout, ale přesto vám to nakonec unikne?

  Co když jste právě tím, že jste stejně jako ostatní veřejnost některý z odkazů neotevřeli, udělali chybu, a to dost možná i chybu kardinální? Co když jste právě takovým neučiněným krokem o něco ochuzeni, co když na to zbytečně doplácíte?

  Kdo ví.

  To se zkrátka nedá říci. Protože zhodnotit přínosnost něčeho, co člověk nepozná, skutečně zodpovědně nelze. Lze se jenom domnívat, zda nenavštívením některé stránky došlo k rozumnému ušetření drahocenného času nebo zda tu naopak došlo k újmě u toho, kdo si nechal to či ono ujít.

  Na základě čeho pak uživatel internetu zvažuje, které z nabídek vyhledaných internetovými vyhledávači věnovat svou přízeň a kterou nechat naopak napospas nevyhnutelnému zatracení? To vlastně určitě také víte, máte-li alespoň elementární povědomí o tom, jak to chodí. Ať už je zvolen u nás nejspíše nejznámější Google, nebo třeba jeho konkurenti jako české Seznam.cz, Atlas.cz a Centrum.cz nebo zahraniční AltaVista, Aoohe, Ask, Baidu, Bing, DuckDuckGo, Ecosia, Excite, Lycos, YaCy, Yahoo či Yandex a podobně, spoléhají se uživatelé v naprosté většině případů na to, že právě tyto vyhledávače provedou určitou selekci za ně. Že patřičné odkazy nejen naleznou, ale také to objevené roztřídí podle relevantnosti a nabídnou tak hledajícím v první řadě to, na co je v tom kterém případě záhodno vsadit především.

  Dá se takovému výběru důvěřovat? Dá se spolehnout na to, že internetové stránky, na něž se odkazuje na předních pozicích internetových vyhledávačů, jsou právě tím nejdůležitějším, nejspolehlivějším, nejrelevantnějším, zkrátka tím, kde je vyřčeno vše podstatné, kde je publikována pravda a nic než pravda, kde je to, co by se mělo vědět? A dá se naopak spolehnout na to, že odkazy, jež jsou až kdesi daleko, na samém chvostu toho nalezeného, nestojí za to, aby se jimi někdo vůbec zabýval?

  Možná ano, možná ne. To už je na vašem individuálním posouzení. Protože k tomu, aby vás bylo možné přesvědčit, že tomu tak je nebo naopak není, by bylo nutné všechny podobné odkazy zevrubně prostudovat, porovnat a na základě toho učinit jednoznačný závěr. Který by se následně musel prakticky nonstop aktualizovat, protože neustále probíhá proces vzniku nových internetových stránek a jejich zánik, o změnách v jejich obsahu už ani nemluvě. A nejenom že by vám bylo nezbytné představit takovou reálnými fakty podpořenou pravdu, ale museli byste to být i vy, uživatelé, kdo by se zabývali tímtéž a následně zvážili, zda je takto prezentovaná pravda opravdu pravdou.

  Což samozřejmě nikdy nenastane. Není to reálně splnitelné.

  A tak se lze jenom domnívat, že lze internetovým vyhledávačům věřit. Že tyto snad používají kritéria výběru, jež dávají alespoň jakous takous naději na to, že vše objevené seřadí skutečně podle relevantnosti a prospěšnosti obsahu.

  Ovšem spoléhat se slepě jenom na víru v toto se nevyplácí. Zkrátka je hned povícero důvodů, proč nikdy výběru učiněnému internetovými vyhledávači stoprocentně nevěřit.

  • Hlavním důvodem nedůvěry tu může být především skutečnost, že je každý z podobných vyhledávačů ve své podstatě jenom rutinně si počínající stroj. Kdosi kdesi zadal takovému výkonnému nástroji parametry, podle nichž se tento má řídit, a vyhledávač tak jenom automaticky plní to, co mu bylo přikázáno. Hledá, selektuje, ale nečte, neprohlíží si, nepřemýšlí. Jen spočítá a sesumíruje to, co se po něm žádá, přiřadí tomu automaticky jakýsi rank a podle toho vše seřadí. Ať už je to z pohledu uživatele internetu, jenž je na toto odkázán, ku prospěchu nebo ne.
  • Neméně zásadním je potom i fakt, že mezi internetovými vyhledávači existují i tu částečně a tu plně placené typy. Zaplať si, majiteli té které internetové prezentace, a budeme tě nabízet hledajícím, nebo neplať a neuspěješ u nás. A zatímco se pak může člověku dostat s pomocí tohoto nástroje i to nejlepší, co lze nalézt, a naopak tak odpadne značné množství nerelevantního podřadného materiálu, i opak by se tu mohl stát pravdou. Jde přece především o peníze a kdo platí, ten tu rozhoduje.
  • A o vyhledávacích instrumentech, které pak fungují jenom na jediném webu, jehož jsou součástí a jeho rámec nepřesahují, už ani nemluvě. Tady už v podstatě neexistuje konkurenční prostředí a člověk tak získá jen pomyslnou ‚jedinou pravdu‘, jež se na pravdě nemusí zakládat ani náhodou.

  Čestní, zodpovědní a fundovaní tvůrci, správci a majitelé stránek vyvěšených na internetu by logicky měli dosahovat umístění na preferovaných a výhodných předních pozicích v seznamech odkazů nabízených internetovými vyhledávači, měli by být upřednostňováni před balastem, který třeba ani zdaleka nedosahuje jejich kvalit. Uživatelé by po zadání žádoucího klíčového slova měli být nasměrováváni především sem, na kvalitní internetové prezentace. Uživatel by měl napsat do příslušného okénka to, co hledá, a měl by mít takové dokonalé výtvory na očích dříve než cokoliv jiného. Aby stačilo kliknout a nabídlo se jenom to nejlepší.

  Jenže jak už zaznělo, strojům je jedno, co zde stojí napsáno. Nečtou to, nerozumí sdělením. Zabývají se daleko spíše technickými parametry a na první pohled zdánlivými kvalitami, jež mohou být klidně i na hony vzdálené kvalitě skutečné. Protože ty se dají automaticky porovnávat, na rozdíl od nějakého toho slovíčkaření, jež by bylo navrch ještě komplikováno i prostým faktem, že se to zveřejněné na internetu objevuje v mnoha jazykových mutacích.

  A tak někdy i ti nejzodpovědnější a nejprospěšnější majitelé internetových stránek se svými výtvory třeba i totálně propadnou. Nedostává se jim žádoucí sledovanosti, jsou opomíjeni a navzdory tomu, že by takové stránky mohly leckomu poskytnout jen ty nejlepší služby, je jejich osudem zmizet v pomyslném propadlišti, ocitnout se na smetišti dějin. Jakmile se takové výtvory neobjevují v čele toho objeveného vyhledávači, lze je klidně odstranit.

  A pokud tak autoři podobných kvalitních prezentací nechtějí učinit a netouží ani po nekonečném odstrkování jejich šťastnějšími a úspěšnějšími konkurenty, nezbývá jim nic jiného, než se přizpůsobit právě tomu, co je internetovými vyhledávači preferováno, čím se vyhledávače při posuzování jednotlivých internetových prezentací řídí. Protože jenom touto cestou se lze prodrat na pomyslné výsluní.

  A způsoby, jak učinit, aby došlo ke zlepšení pozice jisté internetové stránky v internetových vyhledávačích, je to, co se dá souhrnně označit jako SEO, tedy optimalizace pro internetové vyhledávače.

  Co si pod pojmem SEO alias optimalizace pro internetové vyhledávače představit? Možná už jste s touto problematikou více obeznámeni a máte tu více a tu méně relevantní představu, možná ale také doposud tápete a nemáte o tomto ani ponětí. A proto si tu představme alespoň to nejzákladnější, co lze do takové optimalizace zahrnout.

  Činnostmi, jež zvyšují prestiž internetových prezentací z pohledu internetových vyhledávačů, jsou především:

  • technická kontrola webu a úprava či odstranění všeho, co by na něm mohlo potenciálně vadit při posuzování jeho kvalit internetovými vyhledávači,
  • správná volba klíčových slov, jež jsou na takovém webu použita,
  • existence kvalitních zpětných odkazů, tedy linkbuilding,
  • zajištění dostatečně kvalitních textů a článků neboli copywriting,
  • reklamní a propagační činnosti směřující ke zvýšení prestiže takové internetové prezentace.

  Co se týká zmíněné kontroly webu, může a měla by tato v sobě zahrnovat kdeco. Je tu třeba analýza zdrojového kódu dotyčné stránky, tedy informací v její hlavičce, chyb v HTML kódu, sémantiky obsahu a přístupnosti. Svou roli tu sehrávají poměr textů na webu vůči HTML kódu, struktura nadpisů, stav meta tagů (title, keywords, og properties a podobně) a jejich délka, interní a externí odkazy, kotevní texty a url odkazy, zpomalování zanořovanými tabulkami v tabulkách, natvrdo napsanými styly či přílišným množstvím java scriptu a css souborů,… To vše se může ‚znelíbit‘ internetovým vyhledávačům a sehrát tak svoji úlohu při jejich mechanickém rozhodování o tom, zda je dotyčná stránka ‚dobrá‘ nebo ne.

  Co se týče volby klíčových slov, je tu správný výběr rovněž velice důležitý. A sice proto, že jsou to právě tato slova, jež uživatelé zadávají do internetových vyhledávačů ve snaze nalézt přesně to, čeho je jim zapotřebí. Pokud by se měla tato problematika vysvětlit zcela polopaticky, dá se říci, že hledá-li někdo na internetu pojem hi-tech, určitě se mu mezi nejrelevantnějšími odkazy neobjeví internetový obchod nabízející zboží jako krumpáče a lopaty. Klíčová slova alias keywords – ony jedno- i víceslovné výrazy – jsou tím, co je vyhledáváno pomocí fulltextového vyhledávače. Jde o slova pocházející z vybraných slov z názvu nebo textu dokumentu, jež charakterizují jeho obsah a umožňují vyhledání přesně toho pravého. Jde tu hlavně o podstatná nebo přídavná jména sloužící k jednoznačné identifikaci, jež lidé používají při popisu produktů. Tato jsou tu zásadní, na rozdíl od bezvýznamných až nežádoucích zájmen, příslovcí, sloves, předložek a spojek, jež nemají při vyhledávání žádnou roli a vyhledávači jsou vesměs ignorovány. Při volbě klíčových slov je pak záhodno vyhýbat se i slovům takzvaně konkurenčním, tedy těm, jež používají konkurenti dotyčné internetové stránky a jež by při svém použití musela soupeřit o přízeň vyhledávačů s těmi u konkurence.

  Taková klíčová slova pak je třeba nejenom nalézt, ale i umístit na ideální pozice. Na webových stránkách by se tato měla objevovat v URL adres, v titulku té které stránky, v meta značkách, nadpisech, obsahu stránky, vnitřním nebo zpětném textu odkazu či v popiscích obrázku. A aby byla takto použitá slova dokonale využitelná, musí jít o ta, jež jsou velmi často hledána, mají slabou konkurenci výsledků a vysokou konverzi a jsou pragmatická.

  Při volbě klíčových slov tak není záhodno opomenout navštívit stránky konkurence a tam si zjistit jejich hledanost klíčových slov. A až pak si vybrat vhodná klíčová slova pro web vlastní, jež nebudou identická s jinou firmou a jež zajistí, že se bude vlastní stránka objevovat v SERP mezi prvními.

  A zcela opomenout se nesmí ani skutečnost, že zkušení uživatelé internetu vyhledávají stránky pomocí odlišných dotazů než začátečníci a je tedy třeba uvažovat i o tom, komu je tato prezentace určena především.

  Že se to se správným výběrem klíčových slov sice snadno řekne, ale daleko hůře udělá? Že by bylo takové hledání, porovnávání a posuzování příliš náročné na čas a vynaložené úsilí?

  Nemusí tomu tak být. Dnes už jsou k dispozici i nástroje, které pomáhají na základě jednoho klíčového slova navrhnout klíčová slova či celé fráze další. K hledání synonym tu lze bezplatně využít třeba Google Keyword Tool, online aplikaci reklamní společnosti Etarqet, aplikaci v systému Sklik či našeptávač vyhledávačů, tedy ono známé okno, které se objevuje u vyhledávacího pole vyhledávače, kdykoliv sem začneme něco zapisovat, a které může rovněž pomoci, jakkoliv na toto není zase až tak velké spolehnutí.

  Linkbuiding, tedy vytváření zpětných odkazů, je záležitostí, jež sehrává při hodnocení stránky internetovými vyhledávači značnou úlohu. A to jak pozitivní, tak klidně i negativní. Pokud bychom si to měli na úvod vysvětlit zjednodušeně, jde v případě zpětných odkazů v zásadě o to, aby tyto byly umístěny na jiné relevantní weby a sloužily k tomu, aby odsud byli návštěvníci přesměrováni na web, na který takový odkaz míří. Zároveň však ale počet a kvalita takových zpětných odkazů ovlivňuje i hodnocení internetových stránek internetovými vyhledávači, a to může sehrát nemalou úlohu v otázce toho, na které příčce se odkaz na takovou stránku objeví mezi ostatními nalezenými odkazy.

  Zpětné odkazy jsou nejváženějším signálem relevantnosti v algoritmu Google a patří mezi záležitosti mající tu značný vliv. Budování či získávání relevantních zpětných odkazů je tak nezbytnou součástí optimalizace SEO. Pokud bychom si to měli k něčemu přirovnat, pak třeba k jakýmsi volbám, v nichž je každý takový odkaz hlasem vhozeným do pomyslné urny ve prospěch kandidáta, jímž je tu optimalizovaná stránka. Každý z takových odkazů jako by sděloval Googlu, že je stránka, na niž tento odkaz míří, důležitá a užitečná.

  Ovšem dnes už jsou tyto ‚volby‘ přece jenom sofistikovanější než v počátcích internetového vyhledávání. Dnes už dávno neznamená každý odkaz automaticky jeden platný pomyslný hlas. Dnes už tu záleží nejen na množství takových odkazů, ale i na tom, nakolik jsou nebo nejsou tyto relevantní. Tudíž už dávno není rozumné umísťovat tyto linky bez rozmyslu kamkoliv, kam se jenom dá, v naději, že se tím nechá internetový vyhledávač oklamat a dá každému možnost ‚hlasovat‘, kolikrát se dotyčnému jenom zlíbí. Dnes už je více než důležité, aby byly odkazy umísťována na relevantní zdroje s neméně relevantním obsahem. Kvalitní zpětný odkaz je tu tak nad zlato, na rozdíl od zbytečné kvantity.

  Aby se zpětný odkaz při posuzování internetové stránky, na niž odkazuje, v internetových vyhledávačích vyplatil, aby se tu stal neocenitelným pomocníkem, je nezbytné, aby se nacházel na doméně a stránce, mající svou vlastní autoritu. Dále pak tu sehrává svou roli i Anchor text, tedy text onoho odkazu samotného, stejně jako typ a umístění dotyčného odkazu. Odkaz nacházející se v hlavním textu příspěvku má daleko větší váhu než ten, který se nalézá někde v komentářích některého příspěvku.

  Ocenit ten který zpětný odkaz lze v podstatě i s pomocí docela obyčejného zdravého selského rozumu. Je přece logické, že to, co se získá lehce, bez vynaložení větší námahy, není nikdy natolik hodnotné jako to, co se získává nesnadně. A pokud tak lze získat odkaz jenom tím, že se vyplní nějaké okénko u zvoleného příspěvku a klikne se na pokyn ‚uložit‘, čímž je vše odbyto, je jasné, že to nebude mít takovou váhu jako odkaz umístěný přímo v příspěvku, ze kterého je patrné, že na dotyčnou stránku odkazuje někdo, komu stál takový odkaz za to, aby ho do svého vlastního výtvoru vložil.

  Největší důležitost pak mají samozřejmě takové odkazy, u nichž je jisté, že se jimi návštěvníci nechají zlákat a že se jejich prostřednictvím skutečně zvýší návštěvnost stránky, na niž je tu odkazováno. Což v praxi logicky znamená, že by se mělo usilovat o odkazy umístěné na stránky, jež se samy mohou pyšnit vysokou návštěvností. Čím více je návštěvníků na některé stránce, tím je přece větší i pravděpodobnost toho, že bude více i těch, kdo narazí na zde umístěný odkaz a kliknou na něj. K čemuž je pak záhodno ještě dodat, že je tu třeba sázet na weby s podobnou tématikou jako stránka, na niž se tu prostřednictvím odkazu upozorňuje. Pokud bychom to měli bagatelizovat v podobě přehnaného příkladu, je třeba jasné, že nebude zase až tak velké úspěchy slavit odkaz na prodejce projímadel, umístěný na web lidí, které spojují problémy s udržením stolice.

  Umístění odkazu na web mající renomé tak znamená, že se kus této prestiže přenese i na stránku, na niž je tu odkazováno.

  Má-li se pak provést úspěšná optimalizace pro internetové vyhledávače, je nezbytné hned v zárodku zanalyzovat stávající zpětné odkazy, tedy ty, jež stránka získala již v předchozím období. Jde sice o docela banální ruční práci, již ale mohou usnadnit užitečné SEO nástroje jako SEMrush, MOZ, Majestic nebo Ahrefs. Těmito nástroji lze projít milióny stránek a prostudovat zde umístěné zpětné odkazy, což ale vzhledem k různosti jejich technologie přinese i poněkud rozdílné výsledky. Zatímco totiž třeba MOZ využívá autoritu domén a autoritu stránek, u Majestic je využíván Trust Flow, mající jinou metriku. Ovšem z každé metriky lze do značné míry odvodit předpokládané skóre jednotlivých zpětných odkazů.

  Analyzovat je pak třeba nejenom vlastní internetovou prezentaci, ale i stránky konkurence. Protože je vždy dobře vědět, co dělají jiní, a je rozumné použít to nejlepší z toho, k čemu se tito propracovali, ve svůj vlastní prospěch. A pokud je zjištěno, kde mají konkurenti umístěny své zpětné odkazy, proč toho nevyužít a nezkusit tam štěstí též? Kdo nabídl umístění odkazů jim, ten by přece mohl kývnout i na náš vlastní zájem o umístění odkazu tamtéž. Čímž budou navíc sokové zbaveni jedinečnosti, již tam tyto jejich odkazy doposud měly.

  A zatímco je na zmíněné kvalitní zpětné odkazy záhodno vsadit, na ty opačné nikoliv. Existují totiž i odkazy špatné alias toxické, které stránce, na niž odkazují, nejen neprospívají, ale mohou jí i uškodit. A ty nejhorší pak dokonce mohou být i penalizovány.

  Je tak záhodno vyhnout se banálnímu nakupování zpětných odkazů. Toto je Googlem chápáno jako porušování jeho pravidel a namísto ocenění tu tak může následovat trest. Jestliže tak třeba některá lokálně omezená stránka oplývá například četnými odkazy na webech jiných jazykových mutací, je nasnadě, že je to považováno za podezřelé, za pokus o naivní manipulaci, jež není akceptována stejně jako třeba dříve hojně praktikovaná vzájemná výměna odkazů.

  V případě výměny odkazů mezi dvěma weby je pro vyhledávač velice snadné tuto skutečnost odhalit, a zatímco se několik podobných případů toleruje coby možná pouhá shoda náhod, je častější užití recipročních odkazů zřejmým důkazem toho, že nebyly získány z důvodu vysoké kvality stránky, na niž směřují.

  A stejně tak neprokážou nikomu dobrou službu odkazy umístěné na nekvalitních internetových stránkách. Protože odkazování na něco, co se stránkou publikující takový odkaz nikterak nesouvisí, nepřináší zhola nic. Lze tím sice možná dosáhnout určitého zvýšení návštěvnosti, jež ale logicky nemůže přinést žádný užitek. Kdybychom si to měli opět ukázat na nějakém přehnaném příkladu, je dejme tomu jasné, že se návštěvník některé pornografické stránky třeba může nechat zlákat ke kliknutí na zde umístěný zpětný odkaz, ovšem jakmile tento natěšen zjistí, že je přesměrován na web puritánské křesťanské misie, odejde odsud, aniž by využil nabídky přispět na kostel určený věřícím hlásajícím mravopočestnost a monogamii. Stejně jako je tomu i v případě nehodnotných stránek odkazujících ve velkém měřítku na diskutabilní obory, jako jsou hazard, pornografie, farmacie a podobně.

  Zvláštní ostražitosti je pak třeba i tehdy, jde-li o internetové stránky, jež by mohly být potenciálně napadeny. Což je třeba případ blogů vytvořených jen s jediným úmyslem, a to za účelem manipulace vyhledávacím algoritmem. Odkazy vytvořené v podobě spamových komentářů blogů nebo fór nejsou ničím, co by mohlo být považováno za rozumné počínání.

  Při optimalizaci je tak třeba zjistit, nakolik jsou takové pochybné nebo špatné odkazy škodlivé, nakolik mohou představovat z pohledu internetových vyhledávačů problém. Pokud je těchto minimum, neškodí, protože se něco podobného v malém měřítku nejednou vyskytnout může, ovšem jakmile je podobných odkazů větší počet, je záhodno se jich co nejdříve zbavit. Dříve než pojme Google podezření na manipulaci. Protože je Googlem sice oficiálně avizováno, že jsou podobné nežádoucí odkazy ignorovány nebo znehodnocovány, ale vše podléhá změnám a kdo ví, zda se podobným odkazům nedostane v budoucnu úlohy něčeho, co poškodí renomé stránky, na niž se těmito upozorňuje.

  Zkrátka a dobře je třeba učinit vše pro to, aby vypadal odkazový profil optimalizované stránky přirozeně a organicky. Což dokážou internetové vyhledávače ocenit, jakkoliv se jedná o pouhé nemyslící nástroje, vykonávající jen rutinní činnost na základě nastavených parametrů.

  Copywriting alias psaní článků a dalších textů pro internetové stránky sehrává též svou nezanedbatelnou roli při optimalizaci pro internetové vyhledávače a logicky nejen při této. Jak je totiž každému nad slunce jasné, jsou sice na webech obrázky, grafy, videa a podobné záležitosti vítané a plní svou nezpochybnitelnou funkci, ovšem jen s těmito se v naprosté většině případů nevystačí. Jsou věci, které se jinak než v podobě písemného projevu sdělit nedají, a je nasnadě, že má-li být takové sdělení účinné, musí mít ve všech ohledech náležité kvality a splňovat to, co od tohoto očekává cílová skupina, na niž je dotyčná internetová prezentace zaměřena.

  K čemu by byly třeba obrázky strojů, z nichž by nebylo patrné, k čemu jsou tyto dobré, jak fungují a jaké jsou jejich přednosti? K čemu by byly grafy, kdyby návštěvníkovi webu nebylo zřejmé, k čemu tyto slouží, jakou mají vypovídací hodnotu a co pro něj znamenají? K ničemu. Nebyl by tu důvod se tímto zaobírat a veškerá snaha autora by vyzněla naprázdno.

  A jakkoliv jsme poměrně vzdělanou společností, je skutečností, že ne každý si dokáže vytvořit pro svou internetovou prezentaci přesně takové texty, jaké by zapůsobily tím nejlepším představitelným způsobem.

  A tak je záhodno využít v zájmu optimalizace pro internetové vyhledávače stejně jako v zájmu oblíbenosti a prospěšnosti stránky pro uživatele služeb těch, kdo takové texty vytvořit dovedou. Kdo si nastudují problematiku, o níž má text pojednávat, stejně jako funkci, již má tento plnit, pak dotyčný text napíšou a následně podle požadavků zadavatele upravují až do dosažení naprosté dokonalosti.

  Takové texty pak slouží kromě naplnění obsahu webu jako takového i k dalším účelům. Mezi kterými si je záhodno zmínit tyto:

  • Lze je využít i k propagování webu zadavatele takového článku na webech jiných. Netřeba jistě dlouho opisovat, jak k tomu dochází.
  • Lze je použít i v oblasti jíž výše popisovaného linkbuildingu, tedy používání zpětných odkazů přivádějících na zvolenou stránku návštěvníky z jiných obdobných webů a současně sloužících i ke zvýšení prestiže dotyčné stránky, již tato díky nim u internetových vyhledávačů získává. Do takto napsaných článků budících zdání obyčejného redakčního materiálu lze vložit odkaz na jinou internetovou prezentaci, což působí jako podprahová reklama, jež je návštěvníky internetu přijímána daleko pozitivněji než jiné, obtěžující formy reklamy. A co si přát víc než reklamu, která je skutečně účinná?
  • Lze jich využít i k popisu toho, co je na dotyčné stránce nabízeno.
  • Lze jimi právem vyvolat u internetových vyhledávačů dojem, že to na stránce, na níž jsou tyto dostatečně často zveřejňovány, žije, že jde o výtvor, který si zasluhuje vyšší hodnocení a tím i lepší pozici v internetových vyhledávačích.
  • Lze je použít k umístění již rovněž výše zmíněných klíčových slov, jež usnadňují hledání dotyčné stránky těmi, kdo právě po zvolených klíčových slovech či frázích na síti pátrají, zejména jsou-li taková klíčová slova v textu použita s efektivní hustotou a šířkou a s jejich synonymy.

  Takové kvalitní, relevantní a originální články dokonale odpovídají algoritmům Googlu. A zákazník kvalitního copywritera tak získá kompletně zpracované zdroje včetně titulků a meta popisků a URL, jež už jenom stačí na stránku vložit a tyto už následně samy splní svůj účel. To není jako něco napsaného takzvaně na koleně někým, kdo dost možná ani nemá náležitý vztah ke své mateřštině a třeba ani k elementární gramatické znalosti, kdo se nedokáže kvalitně vyjádřit nebo je naopak až příliš velkým odborníkem na danou problematiku, v jehož textu se to jen hemží technickými parametry a cizími pojmy, jimž většina čtenářů nedokáže ani porozumět.

  A jak je to s propagováním internetová stránky v rámci její optimalizace, s reklamou? I ta je pochopitelně důležitá. A byť už tu byly některé možnosti, jak ji provozovat, nakousnuty, jsou i jiné způsoby než publikace reklamních článků nebo linkbuilding.

  Mezi některé z nich (byť výčet nebude a ani nemůže být jednou provždy kompletní) můžeme zařadit třeba registraci webu k odpovídajícím službám internetových vyhledávačů, jako jsou Google či Seznam, PPC kampaně, obsahový marketing, e-mailový marketing či publikace propagačních textů na jiných webech.

  • Formou prezentace na Googlu lze získat komplexní službu společnosti Google, jež zajišťuje představování firemního profilu spolu s informacemi ve vyhledávači a na googlových mapách a s profilem na sociální síti Google+. Tyto informace pak lze využít třeba při hledání firmy v lokálním měřítku, kdy je zde propagovaná reklama upřednostněna před svými konkurenty. Stačí si tu založit účet s e-mailem, vytvořit profil Moje firma a je to.
  • Formou propagace na Seznamu lze dosáhnout třeba publikaci údajů v katalogu firem Firmy.cz. Zde se lze zapsat bezplatně, a má-li tato varianta nějakou nevýhodu, pak snad jedině tu, že je třeba za umístění se na předních pozicích ve vyhledávání zaplatit.
  • PPC reklamní kampaně mají svou přednost v tom, že se tu neplatí za pouhé umístění reklamy na zvoleném místě, jež se sice může, ale také nemusí setkávat s odpovídající reakcí internetové veřejnosti. Tady se neplatí za zveřejnění, ale až za proklik, tedy za každého potenciálního klienta, který tu kliknutím na reklamní odkaz vstoupí na propagovaný web. Cena takového prokliku je potom u různých poskytovatelů této nabídky různá, může jít o několik desítek haléřů až po desítky korun za kliknutí, v souvislosti s konkurencí, jež v tom kterém oboru panuje. Mohlo by se tedy zdát, že na takovéto kampani nic není, že se jenom zveřejní reklama a pak inkasuje úměrně počtu kliknutí. Ovšem zase až tak jednoduché to pochopitelně není, protože bez náležitých zkušeností a vědomostí poskytovatelů podobné reklamy jde často o ztrátovou záležitost. A je-li někdo hodný toho, aby byl v souvislosti s tímto typem reklamy zmíněn, pak nejspíše systém Adwords od Googlu a Sklik od Seznamu.
  • Obsahový marketing – jak sám název napovídá – přitahuje návštěvníky na ten který web hlavně svým obsahem. Takový obsah má lidi lákat, přimět je k opakovaným návštěvám, vzbuzovat v nich důvěru a samozřejmě i vzbudit zájem internetových vyhledávačů, jenž vede k lepšímu umístění dotyčné internetové prezentace v těchto. K takovým formám propagace patří dejme tomu zřízení blogu, na němž je průběžně aktualizován jeho obsah.
  • E-mail marketing je pak také po stránce svého fungování snadno pochopitelnou záležitostí. Jde o udržování kontaktu majitele webu s jeho (potenciálními stejně jako dosavadními či dřívějšími) klienty. Nejde ovšem v žádném případě o nějaké rozesílání spamu, jež nemá kýžený efekt a adresáty by spíše obtěžovalo. Jde naopak o sofistikovaný systém, u kterého si bere majitel webu od svých návštěvníků kontakty a následně je na těchto oslovuje tím nejpřijatelnějším možným způsobem, tedy kvalitně a pravidelně. Je velice užitečné spolehnout se v tomto případě na speciální aplikace, které na webu sbírají žádoucí informace o počínání si návštěvníků a následně umožňují využít získané poznatky tím nejefektivnějším způsobem. Je tak vhodné informovat pravidelně o záležitostech, jako jsou slevy, akční nabídky, rady a tipy a podobně. Díky této reklamě se tak podaří velmi často udržet dejme tomu zákazníky, kteří zde na webu už byli, avšak z nějakého důvodu nenakoupili, což lze podle statistik využít k tomu, aby byli tito k nákupu přesvědčeni v průběhu dvanácti měsíců od své návštěvy. Prostě dotyční projevili určitý zájem, a pokud to nevyšlo napoprvé, může to vyjít později, což je daleko pravděpodobnější než ‚střílení naslepo‘ v podobě rozesílání nevyžádané pošty. Tento způsob propagace však spolehlivě funguje pouze v případě, že byly návštěvníkovy kontaktní údaje získány poctivě, tedy dejme tomu jako ‚protislužba‘ za výhodnější nabídky, slevy, bonusy a další pozitiva. Což nevede k tomu, že by se člověk k rozesílateli obrátil zády.
  • Propagace formou textových sdělení, tedy článků, na webech jiných, je pak efektivním nástrojem zejména v případě, že jsou podobné články zveřejňovány na navštěvovaných a dostatečně dobře hodnocených webech. Nějaké anonymní a pochybné PR weby totiž nikdo soudný nenavštěvuje a tam se podobné počínání zákonitě míjí účinkem. Jistě, zveřejnění článků na dobrých webech zpravidla něco stojí, stovky až tisíce korun, i když ani opak, tedy publikace zdarma, není výjimkou, ale jde o něco, co lidé zaručeně uvidí a co na podobném webu často zůstane dostupné ‚navždy‘, tedy třeba až do zániku oné prezentace. Což dělá podobnou reklamu navzdory zaplacené částce velice zajímavou.

   

  Optimalizace pro internetové vyhledávače, tedy SEO, je tak docela věda. Je to celý dlouhý sled činností, jimž je nezbytné se plně věnovat, má-li být dosaženo jejího cíle, tedy maximální prestiže té které stránky v internetových vyhledávačích, jež vede k ideálnímu umístění odkazů v pomalu nekonečných řadách dalších odkazů, jež má za následek vysokou návštěvnost takové internetové prezentace a tím i dosažení cíle, jenž tato má.

  Některé jednotlivé kroky tu sice do jisté míry zvládne provést i amatér, i laik tak může dosáhnout se svým dílem sám určitého efektu, ale nikdy to není dokonalé. Na skvělou optimalizaci je zapotřebí povolat odborníky, kteří se jí věnují komplexně, mají patřičné znalosti, zkušenosti a zázemí.

  A je třeba počítat i s tím, že maximálního efektu nebude dosaženo hned. Že internetové vyhledávače reagují s určitým zpožděním, a proto se spolupráce se SEO specialisty protáhne přinejmenším na několik měsíců, než se úplný výsledek dostaví. Ale rozhodně je to něco, co stojí za to, co by si neměl nechat ujít nikdo z těch, jimž na sledovanosti jejich stránek opravdu bytostně záleží.

  A kdo mezi podobné majitele webů a jejich weby patří? Vlastně sem může patřit prakticky kdokoliv. Ale je logické, že jsou hlavními uživateli podobných služeb ti, kdo virtuálním způsobem představují a propagují své výrobky, zboží a služby, případně ti, kdo přes tuto síť bezprostředně obchodují, tedy podnikatelé a firmy. A to z toho důvodu, že kvalitně prováděná optimalizace od odborníků není zadarmo. Každá dobrá služba něco stojí. A utrácejí za ni logicky v první řadě ti, jimž je díky SEO na oplátku zvýšen zisk, z něhož se takovéto vynaložené nálady pokryjí, ti, kdo by naopak mohli se svým podnikáním skoncovat v případě, že by se ocitali v seznamech vyhledávači nalezených odkazů výlučně až kdesi vzadu, na takových pozicích, na něž nikdo nechodí a kde by se tak jakákoliv nabídka, i ta sebelukrativnější, minula účinkem.

  Protože internet slouží k tomu, aby se podnikatelům a jim podobným lidem a firmám zdokonalil jejich byznys a aby jeho pomocí zároveň předstihli své konkurenty, s nimiž o přízeň zákazníků soupeří. A pokud by toho nebylo dosahováno, byl by jim internet zbytečný, byl by mrháním prostředky a energií.

  A kde si kvalitní optimalizaci pro internetové vyhledávače pro svůj web zajistit? Kde si zajistit na jednom místě takové počiny, jako jsou právě kontrola webu a odstranění nedostatků, jež se na tomto mohou navzdory přáním majitele vyskytovat, ideální volba těch nejsprávnějších klíčových slov, napsání textů sloužících jak k zaplnění webu samotného, tak i k propagačním účelům na webech jiných, alias copywriting, vytvoření těch výlučně nejfunkčnějších zpětných odkazů alias linkbuilding a reklama a propagace při všech k tomu vhodných příležitostech? No kde asi? Přece tady u nás, na SEOlight s.r.o. Jsme totiž jednou z předních firem v oboru SEO v České republice, působící zde již řadu let a cenově dostupná navzdory vysoké kvalitě svých služeb všem. Nabízíme vám vše, SEO, PPC, marketing, copywriting, grafiku, blog, ba i tvorbu www stránek a e-shopů postavených na systému WordPress, jež jsou jednoduše ovladatelné, s mnoha hotovými pluginy a nezávislé na pouhém jednom jediném dodavateli řešení.

  Podobnou nabídku, jakou dostanete u nás, byste jinde hledali marně.

  Klíčová slova Google

   

  Pokud chce některý z webů udělat alespoň trochu pomyslnou díru do světa, musí se v první řadě zavděčit internetovým vyhledávačům. Mezi nimiž má v dnešní době nesporně nejvýznamnější pozici Google.

  Jenom ty weby, jež se těší přízni tohoto vyhledávače, tedy ty, jež jsou při vyhledávání umísťovány na přední pozice v sáhodlouhých seznamech toho všeho, co tento nástroj dokáže vyhledat, mají záruku, že nezapadnou, že se ukážou široké internetové veřejnosti a tím dosáhnou vysoké návštěvnosti.

  O tom, zda toho bude dosaženo, pak rozhodují kromě jiných faktorů i klíčová slova, jež jsou tu využita. Protože ti, kdo s pomocí internetových vyhledávačů po něčem pátrají, sem zadávají právě slova či fráze, jež je zajímají, a aby bylo dosaženo představení právě toho kterého webu, je tu nezbytná shoda. Tedy je třeba, aby se taková internetová prezentace nabízela právě tím, co je vyhledáváno především. A také aby zvolená klíčová slova nebyla jen nesmyslně využívána pouze podle frekventovanosti svého využívání, ale i podle toho, nakolik jsou relevantní. To aby se nedostávalo webu vysokého počtu otevření, jež ale nemají praktický význam, protože by je ten, kdo hledá něco jiného, opustil ihned, jakmile by zjistil rozdíl mezi obsahem dotyčného webu a jeho klíčovými slovy.

  Taková klíčová slova je tedy potřeba hledat a používat skutečně zodpovědně a s rozmyslem. Aby taková klíčová slova Google nejen nalezl, ale také aby tato byla ku prospěchu věci.

  Kdo chce dosáhnout úspěchu, měl by tedy nejlépe vsadit na služby odborníků, kteří mají v otázce klíčových slov a potažmo i optimalizace pro internetové vyhledávače náležitý přehled a zkušenosti. Na ty, kdo vyberou a svému klientovi nabídnou jen tu nejsprávnější volbu. Díky níž bude zajištěno, že se bude taková slova obsahující web vyhřívat na výsluní internetových vyhledávačů a bude objevován právě těmi, kdo pátrají po tom, co je vlastní zvoleným klíčovým slovům.

   

  Klíčová slova

  Na internetu je tolik různých webů a stránek, že už je nikdo nedokáže ani sledovat a otevřít, natož aby je i stihl přečíst, pořádně prohlédnout nebo jinak adekvátně zužitkovat. A ani nemá smysl, aby tak někdo zkoušel učinit. Protože je každý člověk jiný, každý má své potřeby a přání a tudíž se ho dotýká jen nepatrný zlomek z toho, co se na internetu vyskytuje. A proč by někdo studoval něco, co ho třeba ani trochu nezajímá, ba co je mu klidně i naprosto odporné?

  Zkrátka a dobře si každý může a vysloveně musí vybrat z oné záplavy všeho možného, co na internetu visí, právě to své, to, čeho je mu v daném okamžiku zapotřebí. Jenže jak to mezi tím vším má najít? Jak má poznat, kterou stránku otevřít, kterou prohlédnout zběžně a kterou důkladně a které se naopak vyhnout?

  K tomu slouží v naprosté většině případů internetové vyhledávače, do nichž stačí zadat to, oč hledajícímu jde, a tyto za pátrající osoby provedou aspoň částečnou selekci internetového obsahu.

  A tím, co se hledá, je určité slovo nebo fráze. Tedy určité klíčové slovo.

  Jestli by se tedy internetové vyhledávání bez něčeho neobešlo, jsou to právě klíčová slova. A aby měl majitel či provozovatel některé z internetových prezentací naději na to, že ho najdou právě ti, kdo ho najít mají, na něž se orientuje, musí taková klíčová slova na svém webu zvolit ideálně. Tedy tak, aby přesně vystihovala to, co je obsahem onoho zveřejněného materiálu, a aby jich bylo ideální množství na optimálních pozicích.

  A snaha o dosažení ideálu v této záležitosti je jedním z pilířů optimalizace pro internetové vyhledávače, tedy SEO.

  Je třeba se zamyslet nad tím, jaká klíčová slova zvolit. Aby přitahovala jednak co nejvíce uživatelů internetu, zároveň však takových, pro které je daný termín zajímavý. Aby nedocházelo k tomu, že kvůli specifičnosti klíčového slova nenajdou žádoucí stránku ani ti, kdo by o ni měli enormní zájem, ale také aby ji neotevírali mnozí uživatelé jen proto, aby zjistili vzápětí, že to zde uveřejněné neodpovídá jejich potřebám, což by znamenalo možná i okamžité opuštění takové stránky. Jsou tak třeba slova, která jsou na jednu stranu vyhledávaná, na stranu druhou však zároveň vystihují specifičnost toho kterého obsahu.

  Co se týká vyhledávače Seznam.cz, nejnavštěvovanějšího českého webu, je zde možné nalézt v samotném systému sekci návrhu klíčových slov, u nichž si lze ověřit jejich hledanost, roční trend a konkurenci, případně i souvětí obsahující dotyčné klíčové slovo. Takže si tu stačí jenom vybrat slova, jež jsou dostatečně vyhledávaná ve srovnání s konkurencí. Případně tu lze využít k hledání vhodných klíčových slov i jeho search nástroj, který ukáže u zadaného slova trend ve vyhledávání a porovná ho se zadanými slovy jinými, a který také nabídne i fráze obsahující dané klíčové slovo.

  U vyhledávače Google je pak využitelný vyhledávací systém Google Trends, který umožňuje zjistit četnost vyhledávání toho kterého slova a umí ho i porovnat se slovy jinými. Rovněž se tu dají analyzovat související dotazy, jež lze filtrovat na ty na vzestupu nebo v průměru nejčastěji hledané na českém internetu. Pomoci tu může ale i sám vyhledávač Google, jenž v případě zadávání klíčového slova sám nabízí i další použitelné výrazy.

  U Seznamu i Google také můžeme využít i tzv. našeptávač.

  Vybraná klíčová slova lze využít na webech i v kampaních. S tím, že u kampaní je záhodno využít více klíčových slov, aby bylo zacíleno na návštěvníky optimálně, aby bylo zaujato to správné publikum.

  A o tom to je.

   

  Internetová agentura

  Pokud někdo potřebuje, aby se o něm svět dozvěděl, nestačí už dávno jenom něco sepsat, nafotit a umístit na nějaký jednoduchý web, který poskytuje elementární možnosti prezentace, a to pro jejich jednoduchost komukoliv, a to velice levně či dokonce zdarma. Protože taková forma prezentace sice budí zdání, že jde o představování jejího obsahu celému světu, jenže v reálu tato nemá vůbec žádný význam. Protože se jedná o něco bezvýznamného, v podstatě o jakýsi balast, kterého je na internetu už tolik, že se v něm nikdo nevyzná a snad nikdo se ani nezdržuje tím, aby v záplavě tohoto hledal něco potenciálně zajímavého.

  K tomu, aby byl požadovaný obsah na internetu nejen zveřejněný, ale také objevitelný a dostupný, je potřeba vsadit na daleko vyšší kvalitu. Na něco, co vesměs dokáže skutečně jen profesionální internetová agentura.

  Je to právě taková agentura, jež dokáže poskytovat ty nejlepší služby týkající se internetu. Samozřejmě tedy za předpokladu, že se jedná o solidní podnik, a ne o někoho, kdo si na takový jenom hraje.

  A co taková dobrá internetová agentura nabízí? Je toho dost. Jsou tu třeba

  • návrhy webů, stránek a grafiky,
  • webdesign a poradenství,
  • e-shopy,
  • internetové aplikace,
  • mobilní aplikace,
  • analýzy,
  • komplexní služby v oblasti e-marketingu,
  • a další.

  Prostě je to právě podobná agentura, jež se zájemcům postará o to, aby byli na internetu vidět a aby dosahovali právě toho, co od podobného zviditelnění očekávají, a to na té nejvyšší možné úrovni. Což není rozhodně něčím, s čím by si poradil pouhý amatér.

   

  Online marketing firma

  Internetový marketing v sobě obsahuje veškerý elektronický marketing, tedy online obchod. Tedy obchodování s pomocí informačních technologií, ale nejen to.

  Sem patří i nejedna aktivita probíhající prostřednictvím elektronických zařízení využívajících internet, propagaci nevyjímaje. Dnes se tato zaměřuje v první řadě na

  • vyhledávač Google
  • webové stránky
  • sociální sítě
  • e-mail

  Tedy na takové virtuální oblasti, na nichž se koncentruje velké množství uživatelů této sítě.

  Pokud se na online marketing firma zaměřuje, sází na reklamy na Googlu, jimiž lze potenciální klientelu oslovit bezprostředně, třeba na reklamu PPC, při níž se platí za počet kliknutí uživateli na tuto.

  Pak je tu reklama na prvních či posledních řádcích ve vyhledávači představovaných seznamech odkazů, vztahující se k danému tématu, reklama nejrůznějšího typu na partnerských webech Googlu, v elektronické poště a mobilních aplikacích, vyskytující se v podobě bannerů, lightboxů nebo prvních řádků v poště, reklama ve vyhledávací síti a současně výsledcích vyhledávání.

  Sociální sítě pak jsou neméně důležitým kanálem, jímž taková firma může své propagační materiály šířit.

  Aby ale byla taková reklama efektivní, je třeba, aby cílila na specifické publikum, na ty, kdo zřejmě projeví o to nabízené skutečný zájem. Přičemž se tu berou v potaz i hlediska jako geografie, demografie, jazyk, téma, umístění, používané zařízení, klíčová slova, zájmy či remarketing.

  Úkolem marketingové firmy je nejprve dostat to prezentované do povědomí co nejširšího okruhu lidí, poté přimět návštěvníky k interakci, aby se dosáhlo zacílení na co nejširší okruh těch, pro něž může být dotyčná nabídka atraktivní, a nakonec zacílit přímo na ty, kdo mají o konečnou konverzi, například koupi, zájem.

  Protože dnes už se nevyplácí takzvaně střílet naslepo. Reklama se má dostávat k těm, kdo mají nebo by mohli mít zájem, a nemá obtěžovat ty, kdo o ni zjevně nikdy zájem neprojeví. A to nedokáže nikdo lépe než právě online marketing firma.

   

  Zpětný odkaz

  Je-li něco skutečně důležité pro práci internetových vyhledávačů, jsou to zpětné odkazy. Každý takový zpětný odkaz by se totiž dal s trochou fantazie označit za pomyslný hlas sloužící při určování toho, jaká bude pozice webu, na který odkazuje, v internetových vyhledávačích.

  Takový odkaz umístěný na jiném webu totiž nejen přivádí na tento návštěvníky odjinud, ale je také hodnocen internetovými vyhledávači a dodává tak dotyčnému webu na váze. Přičemž o významu takového odkazu rozhoduje i jeho stáří, i relevantnost, i to, kam je umístěn.

  Zmíněných vlastností zpětných odkazů se využívá v oboru zvaném linkbuilding, jenž spočívá právě ve vytváření těch nejúčinnějších zpětných odkazů s cílem dosáhnout co nejlepšího umístění webu v internetových vyhledávačích.

  V rámci linkbuildingu jsou zpětné odkazy umísťovány do internetových diskusí stejně jako na stránky partnerských webů, do PR článků, katalogů a podobně. Dále pak probíhá či může probíhat i výměna odkazů, obchodování s těmito, vytváření podpůrných stránek či využívání sociálních sítí k umísťování takových odkazů.

  Není tedy divu, že se s takovými odkazy i čile obchoduje. Protože dosáhnout velkého počtu těchto automaticky vesměs nelze a je tedy třeba tomuto pomoci. Jde o počínání sice internetovými vyhledávači neoblíbené a v některých případech i sankcionované, ale přesto se často vyplácející. Zejména pokud jde o propagaci internetových obchodů, u nichž je jejich úspěch nezpochybnitelně spojen právě s návštěvností, již zpětné odkazy a optimální umístění jejich odkazu v internetových vyhledávačích zajišťují.

  Přičemž je záhodno dávat si pozor na neetické umísťování takových odkazů, k němuž patří především automatické generování, masové výměny odkazů, optimalizované odkazy v podpisech na diskusních fórech, komentářový spam či odkazy na stránkách považovaných za obsahový spam nebo poškozujících jejich uživatele, jež mohou namísto prospěšnosti jimi propagovanému webu uškodit.

   

   

   

  Každý obor, který se má zdárně rozvíjet, potřebuje, aby se mu věnovali výhradně odborníci na slovo vzatí. Optimalizace pro internetové vyhledávače též.

   

  SEO expert

  Diletantství už se v dnešní době dávno nenosí, žádný nedouk už dnes takzvaně neudělá díru do světa, pokud se vrhne na obor, kterému nerozumí. A naopak jsou to výlučně skuteční experti, kdo díky svému působení v branži, jež je jim vlastní, dokážou dělat třeba i pomalu učiněné zázraky.

  A jak se pozná třeba expert v oboru optimalizace pro internetové vyhledávače, tedy SEO expert?

  V první řadě musí jít o někoho, kdo se vyzná právě v tomto oboru. Skutečnost, že někdo dokáže pouze omílat laické veřejnosti nesrozumitelné cizojazyčné termíny, jimž možná ani sám dokonale nerozumí, totiž samo sebou nestačí, a pokud někdo dokonce ani takové výrazy nezná, už teprve není k ničemu.

  Expertem na optimalizaci pro internetové vyhledávače je naopak především ten, kdo dokáže v první řadě prosadit v organickém vyhledávání sám sebe, tedy ten, kdo není beznadějně ztracený v nekonečných kvantech irelevantních odkazů, jež představují internetové vyhledávače veřejnosti. Jenom ten, kdo dokáže uspět sám za sebe, totiž skýtá naději, že podobně dobré služby prokáže i svým zákazníkům.

  Hlavně je to pak ale ten, kdo svým zákazníkům také prospět chce a dokáže, kdo nepropaguje pouze sám sebe, ale i ty, kdo si jeho služby zjednají. Tedy ten, kdo je dokáže posunout na vysněné pozice především v takových vyhledávačích, jako jsou Google či Seznam. Tedy ten, kdo nabízí:

  • adekvátní poradenství
  • správu SEO
  • copywriting
  • reporting
  • hodnocení webu
  • analýzu on-page a off-page faktorů
  • analýzu klíčových slov
  • tvorbu obsahové strategie
  • a audit

  Je to právě takový expert, jenž dokáže webu, který opečovává, zajistit nárůst organické sledovanosti či posun v pozicích sledovaných klíčových slov, kdo řeší ale i nepřiměřenou míru opouštění stránek. Kdo nejen slibuje, ale také své sliby plní. Kdo je flexibilní, neslibující nedosažitelné. Což je typické vlastně i pro jakéhokoliv jiného experta.

   

  SEO Google

  Na internetu je úspěšnou pouze taková prezentace, již tam lze nalézt v záplavě toho všeho, co už je tam dnes vyvěšeno. A to není rozhodně nic, čeho by se dalo dosáhnout lehce. Protože uspět chce logicky každý a o přízeň nejen publika, ale i různých internetových nástrojů tak je třeba soupeřit.

  Jedním ze způsobů boje o prosazení se je zde SEO Google. Tedy optimalizace pro zmíněný internetový vyhledávač.

  Úpravou svého webu zaměřenou na dosažení ideální přístupnosti tohoto robotům vyhledávačů i uživatelům se tak dá dosáhnout mnohé. Až čtyři z pěti našinců by mohli právě díky takové optimalizaci nějaký konkrétní web najít. A to jenom díky tomu, že se odkaz na tento ocitne ve vyhledávačích na předních příčkách, kde je nepřehlédnutelný.

  Na počátku takové optimalizace je nezbytné provést analýzu nedostatků a nevyužitého potenciálu zvoleného webu, po čemž musí logicky následovat nezbytné úpravy. Některé jednorázové, jiné dlouhodobé, to podle konkrétní záležitosti.

  Aby se dosáhlo maxima, je třeba soustředit se dlouhodobě především na následující záležitosti:

  1. získávání zpětných odkazů a správně zvolená strategie linkbuildingu
  2. SEO analýzy
  3. technické audity
  4. analýzy klíčových slov
  5. analýzy návštěvnosti a příčin jejího poklesu
  6. analýzy obchodní účinnosti webu
  7. analýzy konkurence
  8. ideální obsahové strategie
  9. copywriting
  10. odstraňování příčin penalizace
  11. optimalizace obrázků a videí
  12. implementace mikroformátů
  13. mobilní SEO
  14. lokální SEO

  Je tu tedy třeba využití takových metod, jako jsou:

  1. analýza klíčových slov
  2. analýza nedostatků webu po technické a obsahové stránce
  3. analýza zpětných odkazů
  4. analýza konkurence
  5. úpravy struktury dotyčného webu
  6. vylepšování obsahových částí webu
  7. odstraňování technických nedostatků webu
  8. zdokonalení interního prolinkování
  9. využití mikroformátů
  10. vytváření tagů
  11. průběžné vytváření zpětných odkazů
  12. analýzy a cílení návštěvnosti
  13. optimalizace konverzního poměru
  14. a hledání možností maximalizace obchodních cílů webu

  A výsledek takové SEO? Ten je nasnadě. Je jím web, který se těší vysoké návštěvnosti. Jež je nezbytná, má-li mít tento vůbec nějaký smysl.

   

  Online agentura

  Pokud se dá online agentura nějak charakterizovat, pak jde logicky o agenturu, působící na internetu a soustřeďující se právě na to, co tato globální síť nabízí a nabízet může. Věnuje se tak kupříkladu marketingu a reklamním aktivitám, využívajícím weby, e-mail či sociální sítě s cílem tu něco propagovat, prodávat zboží a služby a/nebo budovat povědomí o určité značce ve virtuálním prostoru.

  Charakteristickými aktivitami online agentury mohou být:

  • Optimalizace pro internetové vyhledávače, tedy SEO, zaměřená na technické a obsahové úpravy webů s cílem dosáhnout tím jejich vyšší sledovanosti.
  • Propagace na sociálních sítích, tedy provozování tohoto typu stále populárnějších reklam, zaměřených cíleně právě na konkrétní publikum s cílem dosažení zvýšení prodeje, propagování obchodní značky a sběru leadů.
  • PPC reklama, tedy reklamní kampaně zaměřené na již výše zmíněné cíle, organizované pro menší i větší zákazníky s cílem dosažení maximální efektivity reklamy při minimalizaci nákladů vynakládaných na takovou reklamu.
  • Rozesílání newsletterů spojené s vytvářením kvalitních databází kontaktů a jejich segmentací, určených k využívání přesně cílené reklamy.
  • RTB bannerové kampaně, kombinující v sobě cílenost reklamy a ideální volbu jejího formátu s cílem dosáhnout maximálního výkonu.
  • Sběr kontaktních informací potenciálních zákazníků.

  Online agentura tak může být prospěšná svým klientům v nejednou ohledu. A záleží pouze na její úrovni a na dohodě, jež je s ní uzavřena, jaké budou přínosy jejího počínání pro klienty, jimž jde o právě zmiňované služby.

   

  Off-page SEO

  Pod pojem optimalizace pro internetové vyhledávače, tedy SEO, spadá hned celá řada různých činností, vedoucích k jedinému cíli. K dosažení výhodného postavení odkazu vedoucího na dotyčnou stránku v internetových vyhledávačích, což je důležitým předpokladem pro to, aby se dosáhlo toho, čeho má být s pomocí dotyčného webu dosaženo.

  Takové činnosti se pak dají rozdělit na on-page a off-page faktory.

  A co se konkrétně ukrývá pod off page SEO?

  Do této kategorie spadají aktivity orientované na vytváření a zvyšování povědomí o značce, jež se odehrávají mimo web samotný. Může sem tedy spadat analýza a vytváření zpětných odkazů, marketing na sociálních médiích, e-mailový, obsahový a publikační marketing, influence marketing a třeba i využívání off-line marketingových kanálů.

  Nejdůležitější záležitostí je tu analýza a následné vytváření dostatečného množství patřičně kvalitních zpětných odkazů, jež jsou z pohledu SEO nezpochybnitelně důležité. Je to právě množství, kvalita a relevantnost takových odkazů, co rozhoduje značnou měrou o návštěvnosti webu, na který tyto směřují.

  Správně umístěné odkazy sem totiž jednak přivádějí návštěvníky z webů jiných, plus jejich počet a relevance představují i jedno z nejzásadnějších kritérií, podle nichž je web posuzován internetovými vyhledávači, představujícími účinný nástroj napomáhající při hledání na síti.

  Takové kvalitní odkazové portfolio tudíž znamená vyšší organickou návštěvnost webu a tím i úspěšnost toho, nač je zaměřen. A aby bylo tohoto kvalitního odkazového portfolia dosaženo, jsou zapotřebí:

  • přehled o odkazujících doménách mířících na konkrétní webové stránky
  • přehled o unikátních odkazech
  • přehled o prospěšných a škodlivých odkazech
  • přehled o follow a no-follow odkazech
  • a přehled o odkazových příležitostech

  Každopádně je třeba, aby byly využívány hlavně kvalitní zpětné odkazy. Tedy takové, jež samy obsahují kvalitní text, jsou tematicky příbuzné s webem, na kterém jsou umístěny, jsou uloženy na důvěryhodném webu a na ideálním místě na tomto, a jsou pokud možno co nejnovější.

   

  PR agentura

  Public relations agentura, pro zjednodušení PR agentura, je označení pro společnost specializující se na vztahy s veřejností a využívající různé techniky a nástroje, jimiž se udržují a adekvátně ovlivňují vztahy institucí a firem s okolím a veřejností.

  Takováto agentura navrhuje pro své zákazníky strategii a provozuje takové aktivity, jimiž je dosahováno požadovaných cílů. Což obsahuje:

  • přípravu PR strategie,
  • stanovení cílů, jichž má být dosaženo,
  • určení cílové skupiny, na niž má dotyčná PR kampaň mířit,
  • určení způsobů, jimiž se tato kampaň dostane k vybranému publiku,
  • a ověření účinnosti provedené kampaně.

  Klientům se v takové PR agentuře věnují zpravidla celé týmy zaměstnanců pod vedením account managera, jenž je zodpovědný za komunikaci s klientem i vybranými cílovými skupinami a přípravu strategie kampaně. Pod account managerem bývá v hierarchii junior account manager nebo account executive, zodpovídající za vyřizování praktických záležitostí, jež jsou nezbytné pro správnou přípravu a průběh kampaně, a za běžnou administrativu.

  U PR jde tedy v podstatě o vytváření a udržování důvěry a vzájemného porozumění s veřejností a vytváření image firmy nebo jiného klienta s pomocí úplných a pravdivých informací o těchto. Sdělují se tu tedy relevantní informace sloužící k pozitivnímu ovlivnění toho, oč tu má jít, řeší se možné nepříznivé vlivy. Mezi což může spadat i reklama, osobní prodej, přímý marketing či podpora prodeje.

  U PR ale nejde o pouhou reklamu. Zde jde o dlouhodobou záležitost, jež je zaměřena na image, a ne na pouhý prodej něčeho po kratší časový úsek. PR také cílí nejenom na zákazníky, ale i na zaměstnance, dodavatele, investory, komunitu, společnost jako celek a podobně. A konkrétnímu zaměření a cíli pak odpovídají i zvolené prostředky a nástroje, jimiž mohou být třeba tiskové zprávy, odborné články, mítinky, tiskové konference, sportovní a společenské akce, pravidelné zpravodajství, sponzorská činnost či fundraising.

   

  SEO marketing

  Pokud bychom si měli tento pojem blíže objasnit, jde o typ internetového marketingu, jehož posláním je zvyšování viditelnosti internetových stránek ve výsledcích vyhledávání internetovými vyhledávači, a to s využitím optimalizace a podpory marketingu. Součástí SEO marketingu je tedy i optimalizace pro internetové vyhledávače, jež se stará o zobrazování odkazů na optimalizovanou internetovou prezentaci co nejvýše ve výsledcích vyhledávačů, i reklama Pay per click (PPC), i využívání sociálních médií.

  SEO marketing může mít různé podoby. Především:

  • Reklamy typu PPC, tedy takové, u nichž zadavatel takové reklamy platí za počet kliknutí na takovou reklamu, jíž je vesměs textový odkaz nebo banner na serverech nabízejících tuto formu propagace.
  • Kupování si výhodnějších pozic ve výsledcích vyhledávání velkých portálů.
  • Placení si sponzorovaných odkazů.
  • Placení za zanesení do různých katalogů.

  Každopádně tu tedy jde o placené služby, nabízející propagaci za úplatu. Přičemž je logické, že je tu výsledek přímo úměrný množství investovaných finančních prostředků.

  SEO marketing je v současnosti jedním z nejefektivnějších způsobů on-line reklamy, nabízejícím třeba i možnost zjistit přesný počet návštěvníků, a tedy i efektivitu investic, jež jsou do něj vkládány. Což je výhodou, kompenzující skutečnost, že se jedná zároveň i o jednu z nejdražších alternativ tohoto typu počínání.

  Internetový marketing

  Internetový marketing je v současnosti nejvýznamnější součástí marketingu elektronického. A jeho specifikem je to, že se tento provozuje právě s využitím možností, jež lidstvu poskytuje internet.

  Dnes se soustřeďuje internetový marketing především na vyhledávač Google, na jednotlivé webové stránky, sociální sítě typu YouTube, Facebook a Instagram, a také na e-maily. Tedy na oblasti, jež jsou na internetu nejfrekventovanější, kde je největší naděje na to, že reklama na uživatele zapůsobí.

  Přičemž je logické, že ne každá z nabízejících se alternativ je tu ideální pro každý typ podnikání.

  Na Googlu lze vytvářet a spravovat reklamy pomocí účtu AdWords. Může jít o:

  1. reklamy ve vyhledávači, zobrazované na prvních nebo posledních řádcích výsledků vyhledávání a odpovídající vyhledávanému tématu, což je závislé na zvolených klíčových slovech a placené inzerentem v závislosti na počtu prokliknutí
  2. reklamy umístěné na partnerských webech Googlu, v elektronické poště Gmail nebo mobilních aplikacích, v jejichž případě jde o bannery nebo první řádky v gmailové poště, u nichž platí inzerenti za prokliknutí, tisíc zobrazení či interakci s touto cílenou reklamou
  3. reklamu v podobě nabídky relevantních produktů při vyhledávání konkrétního produktu

  Na Facebooku se reklama spravuje pomocí Business Manager rozhraní, k němuž mají přístup všichni lidé s uživatelským účtem spravující nějakou facebookovou stránku. Tyto reklamy se zobrazují mezi příspěvky nebo v postranním sloupci, mají podobu obrázku, několika rotujících obrázků, videa nebo prezentace.

  Co se internetového marketingu týká, existují v zásadě čtyři skupiny, na něž tento cílí:

  1. lidé, kteří by o nabídku mohli mít někdy hypoteticky zájem
  2. lidé, kteří již o pořízení si propagovaného zboží či služby uvažují
  3. lidé, kteří se již pro koupi rozhodli a nyní hledají nejvýhodnější nabídku
  4. a lidé, kteří již nákup realizovali a mohli by zůstat zákazníky i do budoucna

  A těmto se musí reklama individuálně přizpůsobovat. Aby byl marketing co nejefektivnější. Oč tu jde logicky především.

   

  Online marketing agentura

  Pokud se některá z agentur věnuje marketingu na internetu, nese označení online marketing agentura. A tato má v podstatě stejné cíle jako kterákoliv její konkurentka, pouze s tím rozdílem, že realizuje své podnikání právě ve virtuálním světě. Jinak jí jde ale o totéž, oč jde i nevirtuální konkurenci. Tedy o zvyšování prodejů s cílem maximalizace dosahovaných zisků.

  Taková agentura se věnuje podpoře růstu tržeb v internetovém prostředí. Což je něco, čeho se nedosáhne jen tak automaticky, bez přemýšlení, snahy a hledání různých způsobů, jak činit, aby se neustrnulo na místě.

  Pokud se online marketingová agentura něčemu věnuje, pak je to celá řada záležitostí, jež počínají samotným zjišťováním aktuálního stavu věcí a končí vyhodnocováním toho, čeho bylo s její pomocí dosaženo.

  Tím prvním, na co se v podobných agenturách zaměřují, je analyzování situace a firmy, jež má být podpořena, průzkum situace na trhu a vytvoření odpovídající strategie, jež povede k dosažení úspěchu. Poté následuje budování značky, vytvoření marketingového mixu, mediální plánování, vytvoření webu a jeho testování, na což navazují příhodné marketingové aktivity, činnosti zaměřené na rozvoj pozitivních vztahů s veřejností, reklamní činnosti, měření, kontrola a hodnocení a samo sebou i kontinuální marketing.

  Spolehlivá agentura musí mít ve své nabídce především strategický marketing, tedy musí být schopna poznat ideální cílovou skupinu a účinně této nabízet přesně to, co si taková potenciální klientela žádá. Přičemž se tu musí nabízet kompletní servis na úrovni, zahrnující vše, co může skutečně vést k dosažení cíle, jsou tu třeba kreativita, zkušenosti a specializace jednotlivých zaměstnanců dotyčné agentury. Pouze v případě, že je toto zvládnuto úspěšně, je totiž možné mluvit o úspěšné online marketingové agentuře.

  S jejíž pomocí se dosáhne nejvyšších možných zisků, na rozdíl od těch, kdo neznají své cíle, jichž chtějí dosáhnout, mají nereálné představy, neznají své klienty, podceňují konkurenty a přeceňují vlastní síly, případně nemají dostatečně kvalitní firmu a logistiku.

   

  Online marketing

  Pokud se chce někdo věnovat obchodování na internetu, neměl by zapomenut vzít v potaz to, že se takový online marketing od toho, co se realizuje ve skutečném světě, přece jenom odlišuje. A rozhodně by neměl spoléhat na to, že je internet všespasitelný, že na něj lze umístit nějakou reklamu a tím to hasne.

  Aby plnil online marketing svůj účel, jímž je logicky rozšiřování obchodních aktivit a zvyšování dosahovaných zisků, je třeba mít pro tento předpoklady, jež se neomezují pouze na dobře fungující firmu se zajištěnou logistikou. Ten, kdo nemá jasnou vizi a stanovené cíle, jichž chce dosáhnout, ten, kdo má nereálné představy, přeceňuje sebe a naopak podceňuje své konkurenty, ten, kdo nezná dostatečně dobře svoji klientelu či oplývá jinými nedostatky, nemůže doufat v to, že bude v online marketingu úspěšný.

  Pro tento typ marketingu je příznačné to, že se nad tímto nesmí nikdy přestat přemýšlet. Zde se musí prakticky neustále hledat nové cesty, jak se dobrat vytoužených výsledků, je třeba tu vyvíjet náležitou snahu.

  Když se někdo do tohoto marketingu pouští, musí v první řadě analyzovat situaci, a to jak svoji vlastní, tak i tu panující na trhu, což je nezbytným předpokladem pro vytvoření náležité k úspěchu vedoucí strategie. Poté se musí vybudovat značka, vytvořit vhodný marketingový mix, zajistit mediální plánování, vytvořit plně funkční a všestranně vyhovující web, musí se rozjet ideální marketingové aktivity a zapracovat na vztazích s veřejností a reklamě.

  A nezbytné jsou logicky i takové náležitosti, jako měření, kontrola a vyhodnocování dosažených výsledků.

  Ideálních výsledků pak lze dosáhnout pouze tehdy, je-li tomu, kdo se online marketingu věnuje, známa cílová skupina, na niž by mělo jeho podnikání cílit. Protože nějaké ‚střílení naslepo‘ jen zřídka zaručí pozitivní výsledky. Daleko lepší je soustředit se tu právě na to, co zamýšlené cílové skupině nejvíce vyhovuje, a ne se snažit prosadit tam, kde se to prokazatelně mine účinkem.

  Kdo si dá na těchto tématech záležet, má naději na úspěch. Na rozdíl od těch, kdo si myslí, že se u online marketingu jedná jen o zveřejnění nějaké reklamy na webu.

 • SEOLIGHT

  Kontakt

  Email: michal.kuchar@seolight.cz
  Telefon: 724761988
  Skype: Netlink17

  Sídlo a kancelář:

  Suchdol 220
  285 02 Suchdol
  Okres: Kutná Hora

  Fakturační údaje:

  IČ: 24239381
  DIČ: CZ24239381
  Suchdol 220
  285 02 Suchdol