Překlad

Máte tiskovou zprávu a chtěli byste ji zveřejnit i v jiném jazyce než v češtině?

Potřebujete přeložit texty do angličtiny, slovenštiny nebo naopak?

Vypracovali jste diplomovou, bakalářskou, disertační nebo habilitační práci a chtěli byste si nechat zkontrolovat správnost textu?

Napsali jste nějaké články, které potřebujete zveřejnit, ale nejste si jisti, zdali jsou zcela správně?

V takovém případě se obraťte na nás. Nabízíme překlady odborných a obecných textů z českého jazyka do cizích a naopak. Rovněž nabízíme kontroly a korektury textů a prací.

Ceník

Překlad z ČJ do AJ
Obecný text – 500 Kč
Odborný text – 500 Kč
Překlad z AJ do ČJ
Obecný text – 500 Kč
Odborný text – 500 Kč
Překlad z SK do ČJ
Obecný text – 250 Kč
Odborný text – 250 Kč
Překlad z ČJ do SK
Obecný text – 250 Kč
Odborný text – 250 Kč

Kontrola bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací
Cena dle odbornosti práce od 250 Kč

Korektura
Český text – 250 Kč
Anglický text – 500 Kč

Ceny jsou uvedeny za normostranu (1800 znaků včetně mezer).