Blog o SEO

Copywriting

Jedná se o pracovní činnosti, při kterých odborník, nazývající se copywriter, tvoří reklamní texty podle určeného zadání. Tyto texty se mohou jako samotné označovat termínem copywriting a zpravidla se jedná o články, které mají na první pohled zaujmout, mají se dobře číst, musí být srozumitelné a musí nějakým způsobem obohatit čtenáře. Jedná se tedy o […]

Číst více

Anchor text

Anchor text je označení pro část textu, pod kterým se skrývá hypertextový odkaz. Tento text bývá zpravidla podtržen, standardní bývá také modrá barva samotného hypertextového odkazu. Existuje mnoho podob, jak může takový hypertextový odkaz vypadat. Podoba anchor textu také určuje jeho efektivitu. Zatímco nejefektivnější podoba anchor textu se zdá být použití klíčových slov, neméně efektivní […]

Číst více

SERP

Pod touto zkratkou se skrývá anglické sousloví Search Engie Result Page. Co tato zkratka znamená? Tohle sousloví se dá přeložit jako „stránka výsledků vyhledávaní“, a jedná se tedy o náhled výsledků, které jsou zobrazeny vyhledávacím nástrojem, například Googlem nebo Seznamem. Pokud tedy napíšete do vyhledávače určité slovo a kliknete na vyhledat, SERP je právě to, […]

Číst více

Off-page faktory

Jedná se o souhrn prvků, které nejsou přímo součástí dané webové stránky. Nejčastějším příkladem off-page faktorů jsou zpětné odkazy, které se nachází na jiných webech, jinými slovy linkbuilding. Tyto zpětné odkazy mají za cíl odkázat uživatele internetu na cílovou stránku, vůči které jsou zpětné odkazy vytvořeny. Mezi off-page faktory je však možné zařadit i vnitřní […]

Číst více

Meta description

Jako meta description je možné označit popisek nebo titulek stránky. Tento popisek by měl stručně a co nejvýstižněji popsat obsah stránky, který se pod daným odkazem skrývá. Jedná se proto o podpůrný nástroj k podnícení uživatele k prokliku. Vyhledávací nástroje v podobě Google apod. jsou v dnešní době opravdu chytré, což platí i pro titulky. Pokud by nebyl titulek […]

Číst více

Homepage

Jako homepage je možné označit základní nebo „domovskou“ stránku každé webové prezentace, internetového obchodu nebo obecně webu. Jedná se o výchozí bod celého webového prostředí dané stránky, a proto je možné o homepage mluvit i jako o rozcestníku. Z tohoto základního poslání vyplývá, že zobrazený obsah by měl být přehledný, měl by vystihovat svou podstatou obsah […]

Číst více

Keyword

Klíčové slovo neboli anglicky „keyword“ je slovo nebo slovní spojení, pomocí kterého uživatelé na internetu vyhledávají webové stránky. Klíčové slovo se zadá do internetového vyhledávače, kterým bývá nejčastěji Google nebo Seznam, načež se zobrazí obsah odpovídající zadanému klíčovému slovu. Kvůli svému významu a důležitosti dal Keyword vzniknout odvětví, které se nazývá SEO optimalizace (Search Engine […]

Číst více

On-page faktory

Jde o souhrn různých prvků, které jsou přímou součástí webu. Tyto on-page faktory mají velký vliv na pozici při vyhledávání určitého klíčového slova, což je záležitost činnosti s názvem SEO optimalizace. Mezi on-page faktory patří zejména obsah samotného webu, což jsou různé texty, v nichž jsou správně zakomponovaná klíčová slova, dále pak titulky či nadpisy stránek, […]

Číst více

Linkbuilding

Pod tímto termínem se skrývá takzvané budování zpětných odkazů. Jde o činnost z oblasti SEO optimalizaci, při které je snaha o vytvoření relevantních odkazů, které se nachází na jiných internetových stránkách, než je upravovaný web. Tyto odkazy následně mají přivést uživatele internetu na cílový web. Linkbuilding je jedním z nejdůležitějších off-page faktorů, neboť vyhledávací nástroje přikládají […]

Číst více

Freshbot

Pod tímto názvem se skrývá nástroj od společnosti Google, kterého je možné charakterizovat jako robota, jenž indexuje internetové stránky. Těmito webovými stránkami jsou často různé redakční portály, ale mohou jimi být i blogy či diskuzní fóra. Aktivita tohoto robota se dá „přilákat“ častou aktualizací zmiňovaného typu stránek, z čehož plyne i název tohoto nástroje, neboť anglické […]

Číst více


« Starší příspěvky

Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol