Buzzword

Pod tímto cizojazyčným slovem se skrývá hojně se využívající slovo, které v minulosti
nemělo žádnou, případně minimální váhu nebo význam. Nejčastěji tato slova pochází
z oblastí jako je informatika, finančnictví, management či třeba obchod. Prakticky jde o slova,
která se stala natolik populárními a často využívanými, že je lidé začali používat, jako by šlo
o zcela normální slovo v běžné mluvě. Typickým příkladem mohou být slova jako internet,
email nebo třeba SMS či názvy nejpoužívanějších sociálních sítí.

Charakteristické pro tato slova je skutečnost, že zatímco v minulosti by jim nikdo nerozuměl,
v dnešní době každý člověk ví, o čem je řeč. Nezřídka se stává, že lidé v dnešní době tato
slova používají zcela běžně, bez omezení a s plným vědomím toho, že ten druhý ví, o čem je
řeč.

Důvodem pro vznik takového slova je jeho dynamický efekt na skupinu lidí, čehož se hojně
využívá napříč internetem, například ve formě reklamy, komerčních sdělení nebo třeba
zpravodajství.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
Buzzword
4.3 / 12 hodnocení
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol