Doména

Doména vyjadřuje unikátní internetovou adresu a současně má nahrazovat číselný kód IP
adresy. Tohle nahrazení je důležité z hlediska jednoduchosti nalezení určité internetové
stránky. Aby bylo možné lépe pochopit podstatou domény, je možné si představit situaci, kdy
by neexistovaly adresy budov, ale bylo by nutné každou budovu hledat podle souřadnic.
Stejně tak to funguje i v oblasti domén, kdy do internetového vyhledávače je zadána doména,
nikoliv IP adresa či jiné prvky, které by vedly na konkrétní web.

V současné době je velmi důležité vybrat správnou doménu, která bude mít z hlediska
vyhledávání a celkové funkčnosti internetových stránek maximální potenciál. Protože je
možné konkrétní doménu použít pro jeden konkrétní web, vznikají při výběru domény
problémy, kdy požadované slovní spojení, které by jinak vzhledem k účelu celého webu bylo
naprosto ideální, je již zabrané a není možné jej proto použít. Domény je totiž možné kupovat,
což nezřídka bývá předmětem obchodů, které však příliš nehrají do karet lidem, kteří se
zabývají návrhem a tvorbou webu.

Výběr vhodné domény je možné charakterizovat jako samostatnou disciplínu, která je při
tvorbě webu stěžejní, stejně jako výběr správného webhostingu. Při výběru domény však platí
základní pravidla, která říkají, že doména by měla co nejpřesněji vystihovat podstatu daného
webu, měla by být snadno zapamatovatelná a co nejvíce originální.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol