Duplicitní obsah

Vzniká v situacích, kdy na několika webových neboli URL adresách je umístěn stejný obsah.
Tento obsah může být charakterizován nejenom textem, ale také obrazovými médii.
Duplicitní obsah je nežádoucí především z hlediska SEO optimalizace. Důvodem pro to je
způsob výběru výsledků prostřednictvím vyhledávače, kdy vyhledávač standardně nemá za
úkol zobrazení několika stejných výsledků, tedy stránek se stejným obsahem, ale má za úkol
vybrat jeden relevantní web, popřípadě přímo jednu webovou stránku. Právě tehdy může
nastat situace, kdy bude preferován nežádoucí web.

Principy vzniku duplicitního obsahu jsou jednoduché a nejčastěji tkví v kopírování určitého
textového nebo obrazového odkazu do cílového webu. Z tohoto důvodu je například nutné při
tvorbě obsahu internetových obchodů využívat služby takzvaných copywriterů, popřípadě
tvořit popisné texty produktů či celých kategorií svépomocí. Mimo kopírování cizích textů a
vkládání je na vlastní stránky dochází k duplicitnímu obsahu i nevědomky. Může se jednat
například o použití několika podob URL adres, přičemž všechny směřují na konkrétní
webovou stránku.

V oblasti SEO optimalizace se tedy dbá na to, aby nedocházelo k vytváření duplicitního
obsahu. Proto texty vyplňující podpůrné weby jsou tvořeny ručně, nikoliv s pomocí
automatizovaných textových editorů. Ke zjištění duplicitního obsahu se využívají
specializované nástroje. Kromě toho jsou k dispozici různé metody a postupy, jak se
duplicitnímu obsahu spolehlivě vyhnout.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol