Face to face

Tohle sousloví je označení pro často využívanou marketingovou techniku, která slouží pro
účely výzkumu. Je možné setkat se i s označením pomocí zkratky F2F. Prakticky pak jde o
určitý rozhovor, který má řízenou formu a probíhá mezi dvěma osobami, tedy pouze mezi
tazatelem a dotazovaným. Označení Face to face pak vychází z toho, že u této výzkumné
techniky je praktikován přímý a osobní kontakt ve formě diskuze, díky čemuž je možné
dosáhnout obecně větší flexibility při dotazech na určitá témata.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
Face to face
4.9 / 8 hodnocení
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol