Flash

Jde o název technologie, která měla původní využití při vytváření různých animací. Ve světě
internetu a SEO optimalizace je Flash používal, respektive používá, mimo jiné k tvorbě
reklamních bannerů. Tato technologie využívá vektorovou grafiku, díky čemuž je možné
vytvořit i složitou animaci s poměrně malou datovou velikostí.

V současné době se Flash používá k tvorbě nejenom složitých animací, ale také k vytváření
celých prezentací nebo třeba online her a aplikací. Výhodou této technologie je například
možnost vytvořit spustitelný soubor, který je následně převeden do podoby off-line a následně
distribuován v podobě CD-ROM nebo DVD-ROM.

Flash obecně nachází bohaté uplatnění u nejrůznějších internetových aplikací. V hojném
počtu je možné najít produkty této technologie na webech zabývající se prodejem produktů
nebo nabízením služeb v podobě působivých animací nebo jednoduchých aplikací.

Používání Flash však s sebou nese i nevýhody, které jsou dvě a jsou zásadní. První nevýhodou
je nutnost mít na zařízení nainstalovaný speciální přehrávač neboli Flash Player. Mnozí
uživatelé tento program nainstalovaný nemají, a proto může nastat problém se spuštěním
interaktivní aplikace, uživatel zkrátka nepřehraje prvek vytvořený technologií Flash. Další
nevýhoda pak tkví v tom, že vyhledávací nástroje neumí s Flash programy pracovat,
respektive neumějí provést u těchto programů indexaci, pokud se nachází na webu.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol