GRP

Neboli Gross Rating Point je způsob měření velikosti publika, které bylo v rámci reklamy
osloveno. Tento způsob je uplatňován především u typu médií, které jsou hojně sledovány,
poslouchány nebo čtené. Může jít tedy o televizi, internetové zpravodajství, rádio nebo třeba
noviny.

Zajímavostí u této techniky je fakt, že v České republice se do měření započítávají pouze ty
osoby, které jsou starší patnácti let. Tento věk je považován za věk, kdy je člověk takzvaně
koupěschopný. Zjednodušeně řečeno, do měření jsou započítány jenom osoby, u kterých se
předpokládá reálná možnost, že si koupí určitý produkt nebo že využijí nějakou službu. GRP
jako metoda měření se využívá například při porovnání několika různých médií a jejich
efektivity v rámci konkrétní reklamní kampaně.

Co se týče výsledků měření, uplatňuje se jednotkově procentuální výsledkové zpracování, což
znamená, že když je osloveno jedno procento populace v rámci měření GRP, získá daná
reklamní kampaň jeden GPR bod.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
GRP
4.6 / 19 hodnocení
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol