Imprese

Jde o počet zobrazení reklamního banneru na webové stránce. Jedná se proto o pojem spojený
s internetovou reklamou. Při posuzování, co je a co není imprese, se musí vycházet z toho, že
se zde neurčuje počet zhlédnutí, ale počet zobrazení. Právě tento rozdíl je často opomíjený, a
proto vznikají mnohá nedorozumění. Reklamní banner totiž může být zobrazen, ale nemusí
být zhlédnut. Příkladem je situace, kdy je banner zobrazen na webové stránce, ale na místě,
kam návštěvník vůbec nezabrouzdal, jako například dolní část webové stránky. Další situace
nastává při takzvané bannerové slepotě, kdy návštěvník podvědomě reklamní bannery
přehlíží.

Imprese jako počet zobrazení reklamy je možné měřit prostřednictvím specializovaných
nástrojů. Svou podstatou jde totiž o přenesení určitých dat mezi prohlížečem návštěvníka a
serverem. To znamená, že pokud prohlížeč vyšle příkaz k zobrazení banneru, server odpoví,
ale banner může být zobrazen mimo viditelnou výseč návštěvníka. Zde tedy platí, že imprese
byla započítána, ale přitom návštěvník banner vůbec neviděl či si jej zkrátka nevšiml.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol