IP adresa

Jedná se o zkratku z anglického Internet Protokol a jde o unikátní číslo, které je přiděleno
k určitému zařízení (nejčastěji k stolnímu počítači nebo notebooku), jenž je připojeno
k internetového rozhraní. Tohle číslo je důležité z důvodu identifikace, například při
přenášení dat nebo obecné komunikaci bez několika zařízeními (server a počítač atd.).

Existují dva protokoly, podle kterých se určuje, jakou formu IP adresa mít. Jedná se o IPv4 a
IPv6. Zatímco první forma pochází z roku 1984 a je stále nejpoužívanější formou IP adresy,
v případě IPv6 jde o modernější, avšak ne již tak hojně využívanou formu. Problémem IPv4
adresy může být například skutečnost, že množství těchto unikátních čísel je omezené,
v současné době dokonce nedostačující, a proto se přechází na novější protokol IPv6.

V oblasti SEO optimalizace je IP adresa důležitá například při sledování návštěvníků na
konkrétní web, popřípadě jejich poloha a podobné údaje, které jsou z IP adresy zjistitelné.
Samotná IP adresa je vytvořena ze čtyř třímístných číslic (forma IPv4), které jsou od sebe
odděleny tečkou a nabývají hodnot 0-255.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol