Konverzní poměr

Tento poměr vyjadřuje statistickou pravděpodobnost, že se z pouhého návštěvníka stránky
stane zákazník. Je možné setkat se také s označením míra konverze, což v praxi znamená to
stejné. Aby bylo možné spočítat konverzní poměr, a tedy statistickou pravděpodobnost, je
nutné znát samotnou konverzi a celkový počet návštěv. Z poměru konverze a celkového počtu
návštěv pak vyplývá samotný konverzní poměr. Zatímco spočítat počet návštěv je poměrně
jednoduché, u výpočtu konverze je nutné využít speciálních principů. Jedním z nich je
zaznamenávání počtu takzvaných konverzních stránek, což mohou být různé webové stránky
objevující se návštěvníkovi ve chvíli, kdy dojde ke konverzi (nákup produktu, registrace do
systému, objednání služby apod.)

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol