Layout

Grafické rozvržení, podoba stránky či rozmístění základních prvků. Layout je možné
charakterizovat různými způsoby, avšak v základním smyslu jde o způsob, jakým designér
zhotoví konkrétní stránku, a to nejenom tu internetovou, zkrátka jak bude stránka vypadat.
Layout se uvádí i pro tiskoviny, neboť se nachází i v tištěných materiálech, jako jsou noviny,
časopisy nebo třeba letáky.

Layout patří mezi základní prvky, na které je nutné klást důraz, pokud existuje snaha o
nalákání co největšího počtu návštěvníků na daný web. Rozvržení strukturních a obsahových
prvků, má totiž velký vliv na orientaci čtenáře, na jeho pozornost nebo celkové zaujetí.
Layout má v dnešní době podobu schématu, které je v některých případech standardizované –
čtenáři totiž mohou být zvyklí vídávat jednotlivé prvky stále na tom stejném místě. Pokud by
třeba například logo, nadpis nebo kategorie sortimentu byly zobrazeny na jiném místě, než
čtenář očekává, nebylo by to efektivní a je větší pravděpodobnost, že čtenář takové webové
stránky rychle opustí.

Hodnocení struktury stránky neboli layoutu se provádí především z hlediska použitelnosti. Ta
určuje, jak moc je pro čtenáře konkrétní rozvržení webu uživatelsky příjemné, a to nejenom
ke čtení, ale k celkové orientaci.

Co se týče návrhu layoutu, je nutné dbát na určité klíčové body. Jako příklad lze uvést noviny
a časopisy. Jejich obsah se s každým vydáním liší, ale přitom pravidelný čtenář ví, kde najde
klíčové části dané tiskoviny. To stejné by mělo být zachováno na webových stránkách.
Komplikace však nastává při návrhu layoutu, když webdesigner musí layout optimálně
navrhnout nejenom pro maximální použitelnost, ale také pro zachování určitých standardů či
informační architektury.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol