Linkbuilding

Pod tímto termínem se skrývá takzvané budování zpětných odkazů. Jde o činnost z oblasti
SEO optimalizaci, při které je snaha o vytvoření relevantních odkazů, které se nachází na
jiných internetových stránkách, než je upravovaný web. Tyto odkazy následně mají přivést
uživatele internetu na cílový web. Linkbuilding je jedním z nejdůležitějších off-page faktorů,
neboť vyhledávací nástroje přikládají zpětným odkazům velký význam, a to jak u
vyhledávače Google, tak u Seznamu či jiných.

Při tvorbě zpětných odkazů není důležitá jenom jejich kvantita, ale také kvalita. Proto neplatí,
že čím více odkazů směřuje na daný web, tím je to lépe. Někdy totiž správně vytvořený odkaz
a jeho směřování na cílový web může mít mnohem větší efektivitu než několik špatně
zhotovených odkazů. Na druhou stranu, pokud bude na web směřovat mnoho odkazů
s určitým tématem, vyhledávač uzná, že se tam ono téma bude nacházet, a proto web posune
na přední příčky při vyhledávání.

Linkbuilding může mít dvě formy, a to aktivní, kdy se snaží osoba jménem Linkbuilder
vytvářet zpětné odkazy uměle, nebo existuje forma pasivní, která zahrnuje odkazy například
ze sociálních sítí. Pasivní odkazování je proto často přirozenou formou, do nichž není nutné
investovat peníze.

Důležitá je také relevance a důvěryhodnost stránek, ze kterých zpětné odkazy pochází. Pokud
je takto nekvalitních odkazů mnoho, může vyhledávací robot uznat, že cílový web porušuje
předepsaná pravidla, a proto může dojít i poklesu pozic, což je velmi nežádoucí stav.
Kromě zpětných odkazů, které na cílový web vedou z jiných internetových stránek, je možné
do oblasti linkbuildingu zařadit i interní odkazování, což je odkazování v rámci cílového
webu.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol