Meta description

Jako meta description je možné označit popisek nebo titulek stránky. Tento popisek by měl
stručně a co nejvýstižněji popsat obsah stránky, který se pod daným odkazem skrývá. Jedná se
proto o podpůrný nástroj k podnícení uživatele k prokliku.

Vyhledávací nástroje v podobě Google apod. jsou v dnešní době opravdu chytré, což platí i
pro titulky. Pokud by nebyl titulek v podobě meta description vyplněný, Google si jej sám
vytvoří a uživateli internetu jej zobrazí. To však není příliš vhodné, neboť není jistota, že
obsahem bude relevantní a smysluplný text, který by měl uživatele nalákat. Je proto na místě
vyplňovat popisek webu ručně, čímž je možné korigovat zobrazený text.

U tohoto popisku platí jedno hlavní pravidlo, čímž je omezená délka v podobě počtu znaků.
Počet znaků u meta description by měl být kolem 140 znaků, přičemž maximální počet je 160
znaků, a to včetně mezer. Důvodem pro tohle omezení je samotné zobrazení, které používá
jak Google, tak ostatní vyhledávače. Je proto v zájmu správce dodržet požadovaný rozsah
titulku a nedovolit, aby byl cílový text v posledním slově roztržený.

Jak již bylo uvedeno, meta description má nemalý vliv na míru prokliku, neboť jde o první
kontakt uživatele internetu s cílový webem. Je proto důležité udělat výborný první dojem a
vzbudit v uživateli zájem na daný odkaz kliknout. Proto je možné při tvorbě zakomponovat do
textu jak relevantní klíčová slova, tak věty vybízející k prokliku nebo různá slovní spojení,
která vzbudí zvědavost či zájem v samotném čtenáři.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol