PR článek

Text, který je označen jako PR článek, je možné charakterizovat jako nástroj marketingové
komunikace. V dřívějších dobách bylo možné označit jako PR článek i klasickou tiskovou
zprávu, avšak v dnešní době je za PR článek považován text, který má nějakým způsobem
navázat kontakt se čtenářem. Tomu napovídá i samotná zkratka PR – Public Relations, což je
možné přeložit jako vztahy s veřejností.

V oblasti marketingu se PR článek nejčastěji používá k propagaci. Může jít o nějaké zboží, o
událost nebo třeba o zájmy určité skupiny osob. Texty tohoto ražení nejsou sice primárně
marketingovými texty, ale současně by neměly hovořit v neprospěch cílové záležitosti.
Články tohoto ražení zkrátka dokážou vyvolat ve čtenáři zájem, avšak bez hlubšího
podsouvání nějakého faktu nebo nadbytečného vychvalování daného produktu. Mohou tedy
být velmi nenásilnou formou reklamy, což se v současné době v hojné míře používá.

Samotná podoba tohoto textu je v režii každého autora. Zpravidla je však dobré řídit se
základními požadavky, které jsou na text tohoto ražení požadovány. Každý autor by měl před
vytvořením nějakého PR článku promyslet, jaký produkt představuje, proč by o něj měl mít
čtenář zájem nebo proč by měl čtenář tento produkt koupit. Zkrátka je nutné popřemýšlet o
obsahu článku takovým způsobem, aby článek měl informativní hodnotu, která bude určitým
způsobem podsouvat čtenáři pozitivní fakta vzbuzující zájem, avšak bez viditelného zájmu
vytvořit reklamu.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
PR článek
4.4 / 9 hodnocení
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol