Proklik

Jako proklik se označuje kliknutí návštěvníkem webové stránky na určitý odkaz a plné načtení
cílového odkazu. Tyto odkazy jsou nejčastěji tvořeny reklamou, a proto jde z pohledu
inzerenta o žádoucí jev. O prokliku se hovoří i v souvislosti s modelem platby za reklamu na
internetu, čímž je PPC neboli platba za proklik. Je však nutné rozlišovat kliknutí a proklik,
neboť jde o dvě odlišné věci. Totiž v případě, kdy by návštěvník určité webové stránky na
odkaz kliknul, ale nedošlo by plnému načtení cílové webové stránky, není možné tohle
kliknutí na odkaz označit jako proklik, ale jedná se o pouhé kliknutí na odkaz.

Tento rozdíl má význam právě z hlediska platby za reklamu, neboť pokud by inzerent platil za
kliknutí, a nikoliv za proklik, mohlo by docházet k tomu, že uživatelé internetu si nenechají
načíst celý cílový web, a proto nedojde k plné interakci s obsahem cílového odkazu, což
pozici inzerenta značně znevýhodňuje.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
Proklik
Ohodnoťte prosím naše služby
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol