Recall

Ve světě reklamy a obchodu jde o dvě rozdílné záležitosti. V případě reklamy se jedná o
specifickou metodu výzkumu, která dokáže zvýšit efektivitu a zapamatovatelnost nějakého
reklamního sdělení. Dosažení zvýšení efektivity je prováděno tím způsobem, že osoba, která
provádí výzkum, se respondentů ptá na to, zdali si pamatují určitou reklamu. Tímto způsobem
je respondentům reklama v podstatě připomínána. Tím je dosažen takzvaný Ad Recall neboli
„opětovné povolání reklamy“. Důležitým charakteristickým znakem tohoto způsobu
připomínání je to, že výzkum je prováděn po uplynutí určité doby, která je dostatečně dlouhá
na to, aby respondenti skutečně nezapomněli, ale připomenutí bylo efektivní.

Další oblastí, kde je možné hovořit o slovíčku Recall, je oblast ochodu. Zde je však význam
zcela jiný, neboť když se hovoří o takzvaném Product Recall, jde o situaci, kdy je nutné
stáhnout z prodeje určitou šarži výrobků z určitých důvodů, například z důvodu bezpečnosti.
Zde je možné sousloví Product Recall přeložit jako stažení výrobků z prodeje, nikoliv jejich
zpětné povolání, jako tomu bylo v případě prvním.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
Recall
4.8 / 8 hodnocení
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol