Traffic

Pod tímto anglickým termínem se v oblasti SEO optimalizace a obecně na internetu skrývá
návštěvnost nějaké internetové stránky. Obecně platí jednoduché pravidlo, a to čím je
návštěvnost větší, tím lépe. K navýšení návštěvnosti se používá různých nástrojů, z nichž se
v poslední době velmi uplatňuje SEO optimalizace. Dále se ke zvýšení návštěvnosti užívá
reklamy či jiných podpůrných metod a nástrojů.

Návštěvnost webu neboli traffic patří mezi základní statistiky webové stránky. Tento
statistický údaj je možné měřit například i pomocí známého nástroje Google Analytics.
Pomocí tohoto nástroje se provádí celková analýza návštěvnosti, což je důležité nejenom
z hlediska dalších úprav webu, ale také k optimalizaci návštěvníků, kteří na web přichází.
Pomocí zmíněných statistických nástrojů je totiž možné zjistit údaje, od těch základních, jako
je počet návštěvníků, přes chování uživatele na cílovém webu, ale možné je v některých
případech zjistit třeba i to, jaký operační systém návštěvník používá.

Mimo sledování vlastních webových stránek se analýza návštěvnosti a obecně návštěvnost
sleduje i kvůli konkurenci. Takové sledování umožňuje pružně reagovat na změny, které
konkurence učiní, stejně jako být vždy v předstihu, pokud si to situace žádá.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol