Virální marketing

Pod pojmem virální marketing se skrývá marketingová technika, která využívá k účelům
obchodu sociální sítě, emailové prostředí a další místa, kde se koncentruje větší množství
internetových uživatelů. Propagace je realizována samotnými uživateli zmíněných sociálních
sítí a to ve formě sdílení jednotlivých příspěvků mezi sebou. Díky stále se zvětšující oblibě
sociálních sítí se v současné době jedná o velmi efektivní způsob reklamy.

Podobou virálního marketingu mohou být různé textové zprávy s předem nedefinovaným
tématem. Může jít proto o vtipy s erotickou tematikou nebo třeba pobuřující zprávy s určitým
rozuzlením. Důležité při této formě marketingu je to, aby se jednalo o správné laděné sdělení
relevantní k samotnému tématu propagace či reklamy. Cílem virálního marketingu je proto
rozesílání zpráv mezi jednotlivými uživateli, mezi kterými se může skrývat potenciální
zákazník nebo klient. Správným zvolením tématu a celého obsahu této reklamy je možné
během velmi krátké doby zasáhnout obrovské množství osob.

Textové zprávy však nejsou jedinou podobou virálního marketingu. Je možné setkat se i
s tematicky založenými video či audio soubory, animacemi nebo dokonce jednoduchými
aplikacemi, které je možné rozesílat mezi jednotlivými uživateli.

Z celkové podstaty tohoto způsobu propagování plyne jedna velká výhoda, kterou jsou
poměrně nízké náklady na realizaci. Pokud je zvolen například jednoduchý textový slogan,
vtip a další formy reklamy s nízkými pořizovacími náklady, je možné takřka bezplatně
vyrobit reklamu, která bude mít dopad na velké množství lidí.

Zpět na hlavní stránku blogu
Kontaktujte nás!
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol