Výkonnostní marketing

5/5 - (4 votes)

Jasně vytyčené cíle a kroky směřované k jejich splnění. To je naše nová služba výkonnostní marketing SEO. Tato služba umožňuje zájemcům navýšit prodeje či obecně tržby, zvýšit návštěvnost na webu nebo třeba přimět více návštěvníků k registraci do daného systému. Cílem výkonnostního marketingu je totiž jediné, a to zaměřit se na konkrétní činnost, kterou se snažit realizovat tak kvalitně, jak to jenom bude možné.

Právě zaměření se na určitý, a hlavně měřitelný parametr dělá výkonností marketing odlišný od ostatních způsobů online marketingu. Je totiž nutné rozlišovat výkonnost primární a sekundární. Zatímco primární výkonnost totiž může sledovat například míru prokliku nebo počet zobrazení reklamy, u sekundární výkonnosti je snaha o zlepšení měřitelných parametrů. Právě míru prokliku je totiž možné měřit víceméně s obtížemi, avšak tržeb budete okamžitě vědět, zdali se vaše investice do těchto služeb vyplatila nebo nikoliv.

Společná domluva jako základ spolupráce

Jak může vypadat naše spolupráce s vámi? Detailní postup spolupráce je individuální, avšak v základu se postupuje podle následujícího plánu:

  1. Stanovení cíle = Chcete navýšit prodej, přimět návštěvníky ke konverzi nebo třeba jen navýšit návštěvnost o konkrétní číslo? Váš cíl pak bude základem pro realizaci celého plánu. Stanovení cílů zahrnuje i časovou náročnost nebo z naší strany návrh ceny.
  2. Nástin metod, kterými bude cílů dosaženo = Společnou diskuzí si projdeme veškeré kroky, které budou nezbytné pro to, aby bylo dosaženo Vašeho cíle.
  3. Pravidelný reporting = O tom, zdali se nám daří dosáhnout Vašeho cíle nebo nikoliv, vás budeme informovat prostřednictvím pravidelných reportů.
  4. Závěrečné zhodnocení = Jakmile se nám podaří dosáhnout Vašeho cíle, proběhne společné závěrečné zhodnocení, které kriticky zhodnotí vytyčené cíle, postup jejich realizace a výsledky.
  5. Možnost další spolupráce = Budete-li s našimi službami spokojeni, není žádná překážka pro navázání další spolupráce.

Mít přehled nad tím, kolik veškeré kroky ke splnění požadavků stály peněz nebo třeba vidět výsledky v reálném čase, a to je výkonností marketing. Je to tedy cesta ke zlepšení postavení na internetu a k většímu zisku z online marketingu.

Zpět na hlavní stránku blogu

Kompletní SEO správa

V rámci měsíčního rozpočtu se postaráme o veškeré kroky nutné pro dosažení předních míst ve vyhledávačích. Mezi tyto kroky patří: návrh klíčových slov, SEO analýza a úprava webu a pravidelný link building.

Nastavení PPC kampaní

Kompletní správa PPC kampaně to není jen jednorázové nastavení, ale pravidelná péče o Vaši kampaň, aby byla úspěšná. Postaráme se o Vaše fulltextové a obsahové kampaně i sociální sítě.

Copywriting

Tvorba kvalitního obsahu je základem webu. Texty Vám napíšeme vždy s ohledem na Vaši cílovou skupinu. Texty připravujeme nejen pro webové stránky, ale i pro další využití.

Tvorba webů

Webové stránky a eshopy stavíme na systému WordPress. Ovládání je jednoduché, systém nabízí mnoho hotových pluginů a nejste závislí na jednom dodavateli řešení. Vhodnost pro SEO je už jen bonus.

SEOlight tvoří především lidé. Seznamte se s námi.

A co o nás říkají naši klienti?

Kontaktujte nás!
5/5 - (4 votes)
SEOLIGHT

Kontakt

Email: michal.kuchar@seolight.cz
Telefon: 724761988
Skype: Netlink17

Sídlo a kancelář:

Suchdol 220
285 02 Suchdol
Okres: Kutná Hora

Fakturační údaje:

IČ: 24239381
DIČ: CZ24239381
Suchdol 220
285 02 Suchdol