Blog o SEO

Zákazníci se musí nejen lákat

Prvořadým úkolem optimalizace pro internetové vyhledávače je přilákat lidi na optimalizovaný web a zajistit tak onomu webu žádoucí návštěvnost. Což se také automaticky děje. Jenže lákat sem pouze další a další lidi by konec konců nemuselo být řešením toho, oč podnikatelským webům jde, tedy zprostředkování obchodních transakcí. To by se sem jenom vodili lidé, kteří […]

Číst více

Klíčová slova jsou zásadní

Kdyby nebylo klíčových slov, byli bychom vrženi, co se internetu a hledání na něm, o notný kus vývoje zpět. Protože kdyby těchto nebylo, neměli by lidé co zadávat do internetových vyhledávačů, a tyto by pro změnu neměly co hledat. Takže by se staly služby internetových vyhledávačů nemožnými a zbytečnými a my lidé bychom dál hledali […]

Číst více

Ani návštěvnost není vše

O tom, že potřebují weby dost velkou návštěvnost, není jistě sporu. Každému, a internetovým podnikatelům zejména, je jasné, že kdyby na jejich webu nebyli návštěvníci, nebyli by tu ani zákazníci, a bez těch by se mohlo jakékoliv podnikání rovnou pověsit na hřebík. Ovšem je třeba si přiznat, že ani dostatek návštěvníků, a tedy i přicházejících […]

Číst více

Jak oslovit internetovou veřejnost?

Jenom opravdu naivní člověk by si pořád ještě mohl myslet, že si získá pozornost a náklonnost internetové veřejnosti tím, že si pořídí své internetové stránky. Tedy že vyvěsí něco na internet a rázem se o tom bude vědět v celém světě, všude, kam jenom zasahuje síť jménem internet. Jenže ono to tak nebývá. Ve většině případů […]

Číst více

Na co nelze zapomínat?

Kdo z těch podnikajících na internetu touží mít dost hojně navštěvovaný web? Pochopitelně každý, bez výjimky. Ale kolika z těchto lidí se toto jejich přání plní? Těch už ani zdaleka tolik není. Protože návštěvnost nevzniká na webech sama od sebe, lidi je třeba tam přivést a také je tam udržet. A jak se lidé na něčí web […]

Číst více

Návštěvníky je třeba zaujmout

Každý, kdo někdy zažil neúspěšné období se svým webem, vám určitě potvrdí, že není nic snadného sehnat pro takový web dostatečně vysokou návštěvnost, která by zaručila, že se to zde nabízené bude vyplácet. Přilákat na nějaký opomíjený web lidi totiž znamená propagovat ho a optimalizovat pro internetové vyhledávače, a to není nic, co by se […]

Číst více

Pozor na klíčová slova

Když si chce někdo na internetu vyhledat něco konkrétního, obvykle dnes využije některý z internetových vyhledávačů. A aby to pravé našel, musí těmto nástrojům dát jasně najevo, oč mu jde. Tedy musí sem zadat žádoucí klíčové slovo. A co se stane pak? Pak internetový vyhledávač projde to, co už z internetu nashromáždil a zpracoval, srovná to podle […]

Číst více

E-mailing je dobrá pomoc

K úspěchům v podnikání na internetu nevede jenom dost atraktivní, kvalitní a cenově příznivá nabídka. Někdy je kromě této důležité a někdy dokonce i ještě důležitější, aby se také oslovili ti, jimž je podobná nabídka určena, aby žádoucím potenciálním zákazníkům vhodná nabídka neunikla. A kvůli tomu se musí podnikatelé svým potenciálním zákazníkům také žádoucně připomínat. Tedy chce […]

Číst více

Nespoléhejte se na náhodu

Na internetu se hledá s pomocí internetových vyhledávačů a do nich zadávaných klíčových slov. A protože jsou internetové vyhledávače jen nemyslící a rutinně fungující nástroje, nelze od nich očekávat, že tyto samy plně pochopí, co od nich ti hledající přesně očekávají, a najdou jim to. Internetové vyhledávače prostě dostanou zadané klíčové slovo, případně frázi, a vyhledají […]

Číst více

Mít web je málo

Pro internetové podnikání není dostačující mít jenom svůj web. To je málo, a to i tehdy, kdy by na zmíněném webu byla publikována ta nejdokonalejší nabídka, jakou si tu lze jenom představit. Nestačí rozhodně jenom někde něco nabízet. Je nutné i to, aby se rozšířilo povědomí o takové nabídce. Aby o ní potenciální zákazníci z řad […]

Číst více


Novější příspěvky »

« Starší příspěvky

Kontaktujte nás!