Co je to SEO - SEO optimalizace webů pro vyhledávače

Prezentace na internetu je v dnešní době naprostou samozřejmostí. Snad každá nově začínající firma se snaží nějakým způsobem prorazit, a to nikoliv klasickými reklamami, ale také právě na internetu. Touha po velkém vlivu v prostředí internetu je dána tím, že neustále přibývá uživatelů, kteří internet ovládají a využívají, čímž se stává z internetu naprosto perfektní nástroj k propagaci a reklamě.
Tato skutečnost dala vzniknout zcela novému úkonu, který je označován jako optimalizace pro vyhledávače, zkratkou také SEO (Search Engine Optimalization). Co je SEO a jakým způsobem může pomoci právě Vašim účelům?

Souhrn chytrých úprav, které pomohou zvýšit návštěvnost

SEO optimalizace je v podstatě komplexní úprava webu či webové stránky, kdy jsou jednotlivé úkony zaměřeny na to, aby vyhledávací nástroj (například od společnosti Google), mohl daný web jednoduše najít, a to při zadání konkrétního klíčového slova. Příkladem může být začínající internetový obchod s elektronikou, který by měl i na českém trhu opravdu silnou konkurenci. Při zadání určitého klíčového slova do fulltextového vyhledávače se tedy stane to, že odkaz na daný internetový obchod na několika prvních stránkách výsledků vůbec nenajdete. Právě SEO se snaží o to, aby pozice po zadání klíčového slova byla co nejatraktivnější, ideálně tedy první v celé řadě odkazů na různé weby.

Jaké nástroje jsou při SEO optimalizaci používané?

K dosažení zlepšení pozic a tím větší viditelnosti celého webu se využívají dvě základní skupiny úkonů:
On-page faktory = jde o úkony, které se provádí v rámci samotného webu, nejčastěji jde úprava struktury, případě také designu
Off-page faktory = v největší míře jde o takzvaný linkbuilding, který má za úkol přivést na stránky návštěvníky z cizích webových stránek, což je realizováno psaním PR článků a vkládáním odkazů do klíčového slova.

Ačkoliv cíl optimalizace pro vyhledávače je jednoduchý a jasný, jeho dosažení je lepší svěřit do rukou specialistů. Zlepšení pozic totiž vyžaduje nejenom odborné znalosti, ale také zkušenosti, kterými málokdo oplývá.

Profesionální SEO správa pro všechny

Pokud byste ocenili vylepšení pozic při zadání některých klíčových slov, pak byste měli kontaktovat zkušené odborníky. Co Vám můžete získat v rámci SEO optimalizace?

1. Kompletní SEO správa – Pro daný měsíční rozpočet budou realizovány veškeré potřebné kroky, které umožní dosáhnout maximálně efektivní pozice při vyhledávání. Tyto služby zahrnují počáteční analýzu, návrh klíčových slov, návrh a provedení úprav a dále pravidelnou tvorbu zpětných odkazů (linkbuilding).
2. Nastavení PPC reklam – V rámci prezentace na internetu není od věci realizovat i kvalitní reklamy, které mohou mít mnoho podob. Spolu se SEO optimalizací je možné využít i vytvoření a správu efektivních PPC reklam.
3. Copywriting – Potřebujete-li sepsat smysluplný článek, například reklamního charakteru, můžete využít služeb takzvaných copywriterů, kteří se postarají o zpracování jakéhokoliv tématu.
4. Tvorba webu – Tvořit web s ohledem na SEO je vhodné již v základech. Není tedy lepšího rozhodnutí než využít služby těch, kteří se v prostředí internetu pohybují každý den, a proto ví, co je třeba.

Spolupráce s firmou, která má bohaté zkušenosti napříč různými, úzce spjatými obory, je zkrátka výhodná.

Kdyby nebylo internetových vyhledávačů a neskutečně velkého množství webů a internetových stránek soupeřících o přízeň široké internetové veřejnosti, nebylo by ani SEO, tedy optimalizace pro internetové vyhledávače. Ale protože obsahuje internet tolik materiálů, že už je rozhodně není v lidských silách sledovat a využívat, a protože nám lidem pomáhají s výběrem ideálního obsahu nástroje jménem internetové vyhledávače, existuje i SEO. A nejen že existuje, ale je potřeba se jí věnovat, a to dokonce na co nejprofesionálnější a nejdokonalejší úrovni.

Kdo z provozovatelů webů v současnosti neoptimalizuje, ten jako by snad na internetu už ani nebyl. Ten se tu sotva dočká nějakých výraznějších úspěchů. A proč je tomu tak? Proč ti, kdo své weby optimalizují, slaví úspěchy, zatímco ti neoptimalizující možná jenom paběrkují a často dokonce ani to ne? To už vyplývá ze samotné podstaty takové optimalizace.

Představte si nějakého člověka hledajícího něco konkrétního na internetu. Tento dnes už naprosto automaticky zadá jím zvolené klíčové slovo do internetového vyhledávače a v mžiku tu má k dispozici sáhodlouhý seznam odkazů, které by mohly uspokojit jeho potřebu, na kterých se daná problematika dá objevit. A navíc je takový seznam zvoleným vyhledávačem i uspořádaný podle toho, nakolik koresponduje každý z takto nabízených webů s kritérii, podle kterých vyhledávače jimi nalezené weby posuzují. Protože vyhledávače nejen procházejí internet a shromažďují jeho obsah, ale také tento třídí, aby nebyl nikdo z řad hledající veřejnosti zaplaven podřadným obsahem, zatímco by bylo to skutečně dokonalé mezi značným počtem nalezených a nabízených odkazů k nenalezení.

Vyhledávače tak automaticky hledají a posuzují nalezený obsah internetu, aby nabídly hledající internetové veřejnosti zřejmě to nejlepší, co se tu jenom dá objevit. A aby měli se svými weby šanci na úspěch i ti, kdo nejsou s vyhledávači zadobře automaticky, je tu právě optimalizace pro internetové vyhledávače, zkráceně SEO. Která dává majitelům internetových prezentací možnost odstranit ze svých webů to, co tu vyhledávačům vadí nebo může hypoteticky vadit. Protože čím méně nedostatků a čím více kvalit vyhledávače (v našich končinách především Google a Seznam.cz) objeví, tím lépe umístí odkaz na daný web mezi tím, co veřejnosti zajímající se o danou problematiku nabídnou. A i lidem oplývajícím zdravým selským rozumem dojde, že když se některý odkaz nabídne ve vyhledávači na první nebo jedné z prvních pozic, tam, kde je komukoliv automaticky hned na očích, navštíví ho daleko více uživatelů internetu, než kdyby byl tento třeba kdesi daleko, na tisící, milionté či ještě vzdálenější příčce seznamu.

Optimalizace tedy pomáhá zbavit se možných nedostatků a tím si v internetových vyhledávačích zasloužit lepší pozici bez toho, že by se nezřízeně utrácelo za PPC reklamu, jež zaujímá přední a nejnavštěvovanější místa ve vyhledávačích z principu automaticky. Citelný posun vpřed sice není u SEO zase tak rychlý, jak by si mohl někdo představovat a přát, ale o to delší je pak efekt, který tato vyvolává.

Ale než se dosáhne žádoucího výsledku, je potřeba provést žádoucí změny. Je třeba zaměřit se na technickou i obsahovou stránku, je třeba věnovat se i on-line, i off-line faktorům. Protože tu všechno souvisí se vším a jednostranná optimalizace by nikdy nepřinesla takový efekt, jaký přináší její komplexní pojetí.

Je samozřejmě třeba posoudit technické kvality a zbavit se všeho, co může bránit indexaci a lepšímu hodnocení webů. Je třeba neopomenout takové záležitosti, jako je dejme tomu rychlost načítání, dokonalost či nedokonalost zobrazování stránek v mobilních zařízeních či struktura webu.

Určitě nesmí chybět dostatek zpětných odkazů, které na web přivádějí zajímající se návštěvníky z jiných webů, což si ale rovněž žádá své, protože není odkaz jako odkaz a jsou tu jak ty prospěšné, tak i ty, jež by mohly optimalizovanému webu spíše uškodit.

Poté je naprosto pochopitelné, že nesmí zůstat stranou zájmu ani obsah webů a jejich jednotlivých stránek. Který je pochopitelně velmi různorodý a každá z jeho oblastí má svůj význam, který se nesmí v zájmu hodnocení jakéhokoliv webu podceňovat.

Je tu samozřejmě potřeba dostatku psaných textů. Jimiž se nejsnáze a nejefektivněji sdělují publiku myšlenky, jež provozovatel webu šířit hodlá. Je tedy záhodno se psanému textu věnovat, a to skutečně zodpovědně. Je třeba tu brát ohled i na potřebnou délku jednotlivých sdělení, i na jejich strukturování, nadpisy, žádoucí čtivost spolu s odbornou přesností, je třeba tu akceptovat slovník a zájmy předpokládané cílové skupiny, jíž jsou tato sdělení určena. A o pravopisu se snad ani nemusíme zmiňovat. A proto sehrává při optimalizaci pro internetové vyhledávače takovou roli copywriting, starající se právě o tuto problematiku. Ať už se jedná o reklamní nebo obsahové texty, je jejich kvalita krajně žádoucí.

Neméně zásadní je ale i volba klíčových slov, která se mohou a mají do zmíněných textů vkládat. Ta sehrává zásadní roli proto, že musí korespondovat s tím, co hledají s pomocí internetových vyhledávačů ti, kdo mají právě o podobnou nabídku, jež na daném webu je, zájem. Ať už se jedná o jednotlivá slova nebo celá slovní spojení, tzv. long tail, musí tu být zajištěna shoda mezi tím, co je užito zde a co hledají ti, kdo mají být internetovými stránkami osloveni. A i to si žádá odborný přístup, protože najít nejkonkurenceschopnější klíčová slova a umístit je v ideálním počtu na ideální místa není hračka nebo něco, co by se dalo bez problémů  podcenit.

Ovšem pouze s využitím textu si většina webů nevystačí. Jak pro publikum, tak i pro internetové vyhledávače, je tu potřeba využívat i grafiku, obrazový materiál, fotografie, videa, grafy… Prostě je třeba i tímto zaujmout jak hledající lidi, tak i vyhledávače. Kvůli nimž je třeba brát v potaz nejen vzhled a obsah takového materiálu, ale i jeho velikost, typ, rychlost načítání, dokonalost zobrazování v různých zařízeních. I zde si lze správným využitím polepšit nebo si naopak špatnou volbou zhoršit pozici v internetových vyhledávačích.

Důležitou roli sehrává při optimalizaci i logická architektura stránek, i dokonalá indexace právě toho, co má být indexováno. Prostě je nezbytné, aby se využitím SEO odstranily nežádoucí nedostatky z webu, aby se tento stal pro vyhledávače co nejideálnějším. Dokonalosti se tu sice vzhledem k setrvale se měnícím kritériím hodnocení a i určité panující nejasnosti, co má při hodnocení webů vyhledávači jakou váhu a co se vůbec všechno k hodnocení využívá, nedá nikdy dosáhnout, stejně jako nejlepší možný výsledek takové optimalizace není nikdy navěky, ale přesto se vyplatí na SEO vsadit. Díky ní se dá v případě kvalitně odvedené práce dosáhnout dobré pozice ve vyhledávačích, které rozhodují o návštěvnosti a tím i o efektivitě jednotlivých webů, zatímco bez ní se provozovatelé neoptimalizovaných webů sami připravují o naději na úspěch. Bez kterého se nevyplácí weby provozovat.

A jak tedy na takovou optimalizaci pro internetové vyhledávače alias SEO? Jak se tato dělá, aby stál její výsledek za to? Na co se tu zaměřit především a co si lze dovolit ignorovat? Jaké nástroje tu lze využít, jak sledovat tímto dosahované výsledky, co očekávat a co třeba také ne? Otázek, jež se k optimalizaci vztahují, je pochopitelně celá dlouhá řada. Protože je optimalizace pro internetové vyhledávače složitá záležitost, a čím je něco složitější, tím spíše se tu pochopitelně mohou vyskytovat i nejasnosti, které si je třeba zodpovědět. Jednak proto, aby někdo zbytečně nerezignovat na optimalizaci jako na něco postradatelného, a jednak proto, aby se optimalizací dosahovalo žádoucích výsledků, aby se pouze neoptimalizovalo pro ve skutečnosti nic nepřinášející optimalizaci.

K čemu nám může být optimalizace pro internetové vyhledávače, to už tedy zaznělo v hrubých rysech výše, v úvodu tohoto článku. Pojďme se ale nyní podívat detailněji na to, čím se tu dá tolik žádoucích výsledků dosahovat.

Co si pod pojmem optimalizace vůbec představit?

Není nic neobvyklého na tom, že když se řekne něco jako ‚optimalizace pro internetové vyhledávače‘, představí si různí lidé něco, co se aspoň zčásti liší od představ lidí dalších. Ale aspoň na tom nejzásadnějším se tady všichni shodneme. A to na tom, že k optimalizaci nesmí nebo aspoň nemají chybět:

A co bychom tu naopak postrádat měli?

Jak na kvalitní textový obsah webu?

Je docela pochopitelné, že o dokonalosti textů mohou mít různí lidé ty nejrůznější představy. Žádný text se nezavděčí naprosto všem, vždy tu budou ti, kdo v něm naleznou to pravé, i ti, kdo ho zavrhnou. Ale jisté je, že by se texty měly líbit aspoň těm, jimž jsou primárně určené, a samozřejmě i internetovým vyhledávačům, které podle nich posuzují a následně i veřejnosti představují různé nalezené internetové stránky. Je tu tedy třeba vždy dodržovat určitá pravidla, jež se tu mohou odrazit v dosaženém efektu.

 1. Je v každém případě potřeba ujasnit si téma článku a tohoto se pak setrvale držet. V obsahu by se určitě nemělo přeskakovat z jednoho tématu do jiného, jednotlivé části obsahu by na sebe měly plynule logicky navazovat a samozřejmě dávat smysl. Jinak hrozí nemalé riziko, že i když se takový text zalíbí internetovým vyhledávačům, oněm neživým nástrojům, budou ho čtenáři z řad živých lidí předčasně opouštět, což se v hodnocení internetovými vyhledávači rovněž projeví, a nepodaří se tím pádem ani předat zamýšlené sdělení, jež je u textů logicky prvořadé.
 2. Každý text by měl být napsán úměrně tomu, jakému publiku je určen. Čímž samozřejmě nemám na mysli jenom zvolený jazyk, ale třeba i to, jaký je zvolen styl, jaké se využijí jazykové prostředky a jak četné jsou tu dejme tomu běžné populaci těžko srozumitelné odborné termíny. Jednomu člověku vyhovuje v případě navštíveného webu vysoká fundovanost sdělení, jinému pak spíše snadná pochopitelnost zde rozebírané problematiky, a je tedy na autorovi a majiteli webu, aby si vybral podle toho, koho má v úmyslu tu oslovit.
 3. Ohled je pochopitelně třeba brát i na rozsah takového textu. Zatímco si dejme tomu u popisků obrázků vystačíme i s velice krátkými a výstižnými popisky, záleží u sdělení zásadních informací na množství toho, co má být čtenářům předáno, a také na tom, co je pro žádoucí uživatele internetu akceptovatelné. Příliš krátké texty by mohly odradit od čtení ty, kdo hledají podrobnější informace, příliš dlouhé texty by zase nemusel kdekdo z čtenářů dočíst až do úplného konce, což by rovněž nebylo přínosné. A těmi, kdo na rozsah internetových textů berou ohled, nejsou jenom lidé na druhém konci internetu, tedy uživatelé a čtenáři, ale i internetové vyhledávače, které psaný obsah rovněž berou značnou měrou v potaz při svém hodnocení nalezených webových stránek.
 4. K tomu právě vyřčenému je samozřejmě třeba dodat ještě jeden rovněž důležitý aspekt, jímž je i členění textu. Příliš dlouhé monolité články totiž samozřejmě odradí kdekoho už i na první pohled, ne každý ze čtenářů dokáže nebo chce tak dlouho udržet myšlenku, kterou takový text obsahuje, ne každý se může na čtení dostatečně koncentrovat. Je tedy třeba delší texty členit na akceptovatelně dlouhé hlavy, kapitoly a odstavce, mající svůj logický význam.
 5. Poté, co jsou články takto rozčleněné, je záhodno pro větší spokojenost a zaujetí čtenářů, ale vlastně i internetových vyhledávačů, využít i nadpisy či podnadpisy jednotlivých oddílů textu, jež čtenářům naznačí další obsah a inspirují k pokračování v započaté četbě. Což je v dnešní době důležitou skutečností, jelikož mají uživatelé internetu stále méně času a trpělivosti a bez průběžné motivace by tedy mohli o pokračování v četbě ztrácet zájem, i kdyby šlo o obsah jako dělaný právě pro ně.
 6. A pochopitelně nesmíme opomenout ani otázku stylistiky a pravopisu. Občasnou pravopisnou chybu sice čtenáři na internetu zpravidla autorovi odpustí, ale jde-li o text hemžící se chybami, vzbuzuje to nechuť ke čtení u lidí žádajících dokonalost a vyvolává to pochyby i o fundovanosti autora v jiných, zásadních oblastech. A komu se nevěří, ten se nečte tak ochotně jako důvěru vzbuzující autor literárního výtvoru.
 7. A jakmile je text připraven, je často záhodno umístit do něj klíčová slova a/nebo zpětné odkazy, o nichž bude řeč trochu později. A toto je rovněž důležitý úkol, na kterém se podepisuje jak dosahování účelu, tak i skutečnost, zda jde o text obsahový, tedy určený k umístění na vlastní web, nebo zda se jedná o nějaký PR článek, o reklamní záležitost, jež se má umístit na cizích stránkách s úmyslem oslovit cizí návštěvníky a přilákat je tam, kam mají tito být přilákáni.

Jaký obrazový materiál je tu ten pravý?

Texty, o nichž tu byla před okamžikem zmínka, mají tedy určitou vypovídací hodnotu a mohou sloužit i k dalším vhodným účelům. Jenže jsou i záležitosti, které se snad ani nedají vyjádřit slovy, a ani s dokonalými texty by se tak na internetu často neobstálo. Kdo někdy někde viděl pouze soubor pomalu nekončících textů, mi to jistě potvrdí.

To, co je na internetových stránkách napsáno, je tedy záhodno provázet i vhodným grafickým obsahem. U kterého ale samozřejmě nejde jenom o to, aby tu bylo něco, čím se textová část rozředí, aby byla pro čtenáře, a nejen pro ně, lépe stravitelná. I grafický materiál nejrůznějšího druhu má svůj význam, i ten někdy přímo předává a někdy aspoň ilustruje či doplňuje textem předávanou informaci. A není jistě třeba zdůrazňovat ani to, že i na volbě a kvalitě těchto součástí internetových prezentací záleží.

Sem si tedy můžeme zahrnout:

To podle toho, co tu zřejmě nejlépe poslouží svému účelu.

A co si k tomuto dodat?

 1. Velice často se jeví být jako dokonalý grafický prvek různé fotografie či jiné obrázky. Ty znáte z vlastních zkušeností s internetem jistě všichni. Jenže skuteční odborníci vědí, že nestačí na internetové stránky jenom umístit nějaká ta aspoň trochu vhodná vyobrazení a mít to za vyřízené. I za tímto se toho skrývá mnohem víc, i zde jsou jak předpoklady pro využití tohoto materiálu při internetové optimalizaci, tak i potenciální hrozby, jež při optimalizaci naopak uškodí. Je tu třeba samozřejmě dbát na to, aby se taková vyobrazení týkala zvoleného tématu, který doprovázejí nebo prokládají, ale je toho ještě víc. Záleží totiž i na formátu, i na velikosti tohoto obsahu, podepisující se třeba na rychlosti načítání stránky nebo na kvalitě zobrazení v zařízeních koncových uživatelů. Někdy je tak obrazový materiál třeba i komprimovat nebo zmenšovat podobný obsah, někdy se musí nebo aspoň mají slučovat četnější malé obrázky do větších jednolitých celků, a to tak, aby se tím docílilo žádoucí rychlosti načítání bez ohrožení kvality.
 2. Videa mohou být rovněž užitečnými pomocníky doplňujícími sdělení umístěná na internetových stránkách. I když tato pochopitelně nejsou tímtéž, čím jsou před chvílí zmíněné obrázky. Předností takových videí je nebo aspoň může být vyšší vypovídací hodnota, protože tato mohou mít i svůj vlastní obsah, doplňující nebo ilustrující to napsané. Videa mohou být někdy pro uživatele internetu i atraktivnější než text, a proto se i tato mohou podepisovat na zvyšování návštěvnosti, o niž na internetu jde.
 3. Ani grafy nelze nejednou vůbec postrádat. Ať už jsou tyto koláčové, sloupcové nebo jakékoliv jiné, mohou publiku rovněž prokazovat dobrou službu, a to třeba tím, že dávají už na první pohled přehlednější informaci, než jaká by se daleko pracněji hledala v textu či tabulkách. A záleží jenom na podrobnosti, přesnosti a přehlednosti, nakolik je i nějaký ten graf využit ke splnění záměrů.
 4. A o pláncích či mapách se snad ani netřeba příliš rozepisovat. To je problematika, jež je jasná většině uživatelů, u které si sami lehce odvodíme, kdy je nám právě toto potřeba a k jakému účelu toto lze v praxi využít. Je jasné, že podobné záležitosti prospívají dejme tomu ubytovacím zařízením, cestovatelům, regionálním podnikatelům a dalším, jež je potřeba přesněji lokalizovat. A to ať už je to spíš v zájmu těch hledajících nebo těch nabízejících.

To vše zde zmíněné prostě může přitahovat zájem hledajícího publika a může to přispět k tomu, aby uživatelé neopouštěli navštívené weby zbytečně předčasně. A podepisuje se to logicky i na SEO, která to zohlední nejedním způsobem. Třeba podle toho, jak rychle se která stránka načítá, jak dlouho na ní uživatelé setrvávají, jak hojně se sem vracejí a jaké aktivity zde vykonávají.

Co ještě mohou internetové stránky obsahovat?

Je pochopitelné, že se na internetových stránkách nesetkáváme jenom s nějakými těmi texty a obrázky. Uložit se sem dá i kdeco další. Můžeme zde narážet i na bannery a jiné podoby propagace a reklamy, mohou se tu vyskytovat audio soubory, prostě kdeco, co považují provozovatelé internetových stránek a webů za jim (a snad i jejich návštěvníkům) prospěšné. A pro všechno toto by mělo být typické, že se to co nejlépe optimalizuje, tedy přizpůsobí potřebám internetových vyhledávačů. Aby bylo jisté, že se to prosadí mezi dalšími nabídkami a že to osloví ty, jež to oslovit má, namísto aby to zhoršovalo hodnocení stránek ze strany internetových vyhledávačů.

Mělo by se to tedy:

 1. rychle načítat
 2. dokonale zobrazovat nejen v klasických počítačích, ale i v nejrůznějších moderních alternativách, tedy v mobilních zařízeních
 3. odpovídat potřebám vyhledávačů, co se relevantnosti a schopnosti procházení roboty a indexace týká
 4. a samozřejmě by to mělo být nějak přínosné i pro ty z lidí, jimž je to určeno.

Jak je to s těmi odkazy?

Pokud se jedná o odkazy, se kterými se na internetu často setkáváme, jsou tyto naprosto nezbytnou součástí obsahu internetu, kterou už dávno nelze postrádat. A to ať už se jedná o odkazy interní nebo zpětné. A co že si pod tímto představuji?

 1. Zpětné odkazy jsou významným orientačním prvkem v rámci celého internetu. Pokud bychom si je měli popsat naprosto jednoduše, tak, aby jejich smysl každý hned pochopil, jde vlastně o ukazatele, které napovídají návštěvníkům stránek, na nichž se tito nacházejí, jak se dostat na stránky jiné, těmito zpětnými odkazy propagované a podporované. Stačí nechat se zpětným odkazem zaujmout a kliknout na něj, což v mžiku přesměruje uživatele tam, kam si to provozovatel takového zpětného odkazu přeje. Což usnadňuje objevování internetových stránek, jež by jinak mohly zůstat na síti nepovšimnuty, a zároveň to slouží jako významný faktor i při hodnocení v rámci SEO, kdy mají počet a relevance takových zpětných odkazů vypovídací hodnotu pro posuzování zájmu o tímto podporované stránky. Což ale není zase až takovou banalitou, jak by se vám to coby neznalým mohlo po přečtení těchto několika řádků zdát. Jak se o tom více dozvíte už za okamžik.
 2. Interní odkazy jsou pak do jisté míry podobné těm odkazům zpětným. Ale je tu jeden dost podstatný rozdíl. A to ten, že zatímco zpětné odkazy přesměrovávají návštěvníky z cizích stránek na ty, jež jsou takovými odkazy podporovány a propagovány, jde u interních odkazů o prolinkování jednoho jediného webu. Ty tedy neupozorňují cizí uživatele a návštěvníky, že je tu i něčí jiná nabídka, ale pomáhají se orientovat v nabídkách, které má týž majitel na jediném společném webu. Namísto toho, aby návštěvník prohledával třeba i stovky stránek tohoto webu v naději, že na některé z nich najde to, po čem zrovna pátrá, se dá dostat na to hledané přes interní odkaz pouhým jediným kliknutím. Což usnadňuje pátrajícím lidem jejich hledání, pro majitele webu je to větší nadějí na to, že jejich zákazníci neodejdou, ale najdou tu to pravé, a po internetové vyhledávače slouží i tyto odkazy jako ‚hlasy v hlasování‘ o tom, co se má uživatelům internetu ukazovat v seznamech vyhledávačů přednostně a co lze odsunout až na nikoho nezajímající zastrčenou pozici.

Odkazy, zpětné i interní, jsou tedy důležitou součástí fungování internetu a také důležitým faktorem ovlivňujícím výsledky provozované optimalizace pro internetové vyhledávače. Ovšem rozhodli-li jste se snad optimalizovat sami, měli byste přestat považovat takové odkazy, ať už zpětné nebo interní, za banalitu, se kterou se vypořádá kdokoliv kdykoliv bez potíží. Vytvářet odkazy totiž sice není nic složitého, stačí tu v tom nejjednodušším případě klidně i jenom zvolit URL adresu a tuto někam okopírovat, ale kdo vsadí na podobnou ryze rutinní záležitost, nepomůže si. I pro tvorbu odkazů existují jasná a do značné míry nesmlouvavá pravidla, a kdo se jim dostatečně nepodřídí, může dokonce dosáhnout toho, že bude vyhledávači namísto podpory sankcionován za své odhalené podvodné jednání. Což se pochopitelně nemá stát, protože se optimalizuje proto, aby se odkaz na daný web dostal ve vyhledávačích na co nejlepší pozici, a ne proto, aby byl takový odkaz ‚za trest‘ naopak odsunut na místo, kde ho už nikdo nenajde, nebo byl z výsledků vyhledávání dokonce zcela vyřazen.

A jak tedy postupovat při pořizování si odkazů, aby tyto poskytovaly dobré služby a byly ku prospěchu jak coby průvodci hledajících internetem, tak i coby ‚hlasy v hlasování‘ u internetových vyhledávačů?

 1. U interních odkazů je situace významně jednodušší než u těch externích. Ty se pořizují daleko snáze a nejsou tak potenciálně rizikovou záležitostí z pohledu internetových vyhledávačů, jak je tomu u odkazů externích, zpětných. A to proto, že si je majitel webu umísťuje vlastně sám na svůj vlastní web a může si tak zvolit jak jejich četnost, tak i jejich vlastnosti a pozici, aniž by se musel na kohokoliv obracet a doufat, že se mu podaří dostat žádoucí odkaz na stejně žádoucí místo kdesi jinde na internetu, na webech cizích. A jde tedy ‚jenom‘ o to, ujasnit si, na které ze stránek webu a na kterém místě se má upozorňovat na stránku jinou. Plus je samozřejmě žádoucí činit tak s vědomím, že to má pomáhat hledajícím návštěvníkům k dosažení jejich očekávání, a že to má posloužit i v internetových vyhledávačích, jimž kvalitní interní odkazy usnadňují mimo jiné i nalézání a indexaci dalších stránek daného webu, což se podepisuje i na postavení takto prolinkovaného webu v internetových vyhledávačích. O což při optimalizaci jde.
 2. Ale se zpětnými odkazy je to složitější. Jak už to bylo nakousnuto před malým okamžikem. Takové externí odkazy se totiž umísťují na cizí internetové stránky, a je tedy třeba zajistit si takovou možnost u cizích majitelů internetových stránek. Což nemusí být žádná hračka, souhlas se tu neposkytuje v žádném případě automaticky a komukoliv.

A na co si dát u zpětných odkazů určitě pozor a s čím se tu smířit?

 1. Je nezbytné tu akceptovat před chvílí zmíněnou skutečnost, že ne každý cizí provozovatel webu bude s umístěním nějakého toho cizího odkazu souhlasit. A je tedy třeba zajistit si nejen seznam potenciálně vhodných internetových stránek, na kterých by bylo žádoucí svůj zpětný odkaz mít, ale i možnost sem svůj odkaz dostat. Přičemž lze sice využít nejeden způsob, jak tak učinit, ale ne všechny vždy fungují, a ne všechny jsou také ‚košer‘. Lze si takové zpětné odkazy vyměňovat, kupovat, nabízet je majitelům jiných webů spolu s nějakým kvalitním obsahem, který jim může být dán k dispozici, lze požádat o umístění odkazu k jinde uveřejněnému materiálu, který se dotýká majitele stránky, na kterou má takový odkaz směřovat, někdy je možné vložit svůj odkaz spolu třeba s vlastním textem, komentářem, recenzí a podobně i do cizího blogu… A když se to dělá odpovědně a s rozumem, dá se tím dosáhnout zamýšleného efektu.
 2. Je třeba si uvědomit i ten logický fakt, že čím snáze se dá nějaký zpětný odkaz na cizím webu získat, tím méně je tento ceněný internetovými vyhledávači. A umístění, která jsou mimořádně snadno dostupná, pak patří poměrně často k těm penalizovaným. Přinejmenším když se to s nimi zjevně přežene natolik, že to internetové vyhledávače postřehnou. Takže zatímco je složitější získat odkaz přímo v obsahu cizího webu, nejlépe vysoko na hlavní stránce, který je v případě relevantní a dostatečně navštěvované stránky ceněn nejvíce, je rutinní automatické a vesměs i nesmyslné umísťování odkazů někam do komentářů nebo o ničem nevypovídajících seznamů odkazů často hodnoceno jako spam, který pomůže maximálně v krátkodobém horizontu, právě do doby, než si tohoto počínání internetové vyhledávače všimnou a potrestají to.
 3. Zapomínat se tu rozhodně nesmí ale ani na to, že není internetová stránka jako internetová stránka. A proto se posuzuje nejen to, kolik odkazů je tu kde rozmístěno, ale i to, nakolik je stránka, na níž se odkaz na jinou stránku nachází, obsahově obdobná, nakolik je navštěvovaná uživateli a nakolik je internetovými vyhledávači dobře ceněná. Pokud by se dejme tomu upozorňovalo na určitou zahrádkářskou stránku na jiné zahrádkářské stránce, dosáhne se u vyhledávačů daleko kladnější odezvy a hodnocení, než když se odkaz vyskytuje dejme tomu na stránce sportovní, nemající se zahrádkářskou problematikou nic společného, pokud je stránka, na které se odkaz nalézá, hojně navštěvovaná, je tu daleko větší šance na oslovení lidí než někde, kde takzvaně chcíp pes, a když na něčí stránku odkazuje stránka, kterou mají vyhledávače za pochybnou, samozřejmě se i tato pochybnost na výsledku optimalizace určitým způsobem projeví. Přesně v duchu dávného lidového přísloví o tom, že ‚okolo močidla chodě neujdeš nádchy‘.
 4. Takže je nejsložitější, ale současně i nejlépe účinkující, když se získají zpětné odkazy umístěné na dost vysoce a kladně hodnocených a mnoha lidmi navštěvovaných stránkách způsobem považovaným internetovými vyhledávači za férový. A nejpohodlnější pochopitelně je, když na něčí stránky odkazují majitelé jiných webů dobrovolně a ochotně, čehož se ale v žádném případě nedosahuje ani rychle, ani snadno.
 5. A od věci není určitě využívat k umísťování zpětných odkazů i sociální sítě, jež mají v tomto ohledu mnohdy velký potenciál, který je rozumné a žádoucí rovněž využít. O čemž si tu povíme až trochu později.

Jak nechybovat v otázce klíčových slov?

Stejně zásadní jako třeba před chvílí zmiňované zpětné odkazy jsou pak při optimalizaci pro internetové vyhledávače a snaze získat si žádoucí návštěvnost svých stránek i klíčová slova. I když jde o zdánlivě pouhá slova nebo krátké fráze, bez nich by to tu rozhodně nefungovalo, bez nich by byly internetové vyhledávače vlastně neužitečné nástroje a nalézání internetových stránek s jejich pomocí by bylo nepravděpodobné a nelogické. A to proto, že aby vyhledávače věděly, v hledání čeho že mají uživatelům internetu pomoci, musí být jasné právě to, co se zrovna hledá. A tím hledaným jsou právě ona zmíněná klíčová slova, jež se do internetových vyhledávačů při hledání zadávají.

A nemyslete si, že je hledání a využívání klíčových slov pro majitele webů hračka! Sice by to bylo klidně i naprosto jednoduché, kdyby o nic nešlo, jenže ono jde o návštěvnost webů, a proto si nikdo nemůže jen tak vybrat nějaké slovo, které ho zaujalo, a věřit, že s ním uspěje. Neuspěje.

U klíčových slov jsou totiž možné i různé nežádoucí scénáře, jež po jejich zvolení nejednou nastanou nebo mohou nastat.

 1. Zvolené klíčové slovo třeba nezajímá ty, kdo na ně mají být přilákáni, jimž má být daná stránka předložena.
 2. Zvolené klíčové slovo dotyčné lidi sice zajímá, ale toto je využíváno natolik značným počtem konkurentů, včetně těch mnohem významnějších a úspěšnějších, že se s ním vůbec nepodaří v internetových vyhledávačích prosadit.
 3. Zvolené klíčové slovo je sice konkurenční, žádané, a přitom konkurencí nepříliš využívané, jenže toto není relevantní ve vztahu k obsahu stránky, na níž je toto zvoleno.

A co se děje v případě, že zrovna některý z těchto scénářů nastane?

 1. Když si majitel internetové stránky zvolí určité klíčové slovo, které nezajímá toho hledajícího, dojde prostě k tomu, že hledající člověk zadá do internetového vyhledávače klíčové slovo jiné, to, o které mu jde. A vyhledávač pak automaticky tuto nabídku s touto poptávkou nepropojí. Není k tomu žádný důvod. Stránka se v seznamu toho vyhledaného jakožto nerelevantní neobjeví a ten hledající ji tedy ani neotevře, natož aby ji žádoucně zužitkoval, protože se o ní vůbec nedozví. A efekt takového klíčového slova na nějaké internetové stránce je pak logicky nulový. Je to vlastně totéž, jako kdyby tu ono klíčové slovo ani nebylo. Pokud použijeme zjevně přehnaný příklad: Kdyby někdo prodávající ve svém internetovém obchodě svatební šaty tyto nezmiňoval a jako klíčové slovo si zvolil dejme tomu ‚nákladní automobily‘, nebude postřehnut těmi hledajícími, kteří v internetovém vyhledávači zadají ‚svatební šaty‘. Takto očividně se pochopitelně snad nikdy a nikde nechybuje, ale i daleko menší rozdíly mezi klíčovými slovy tu ledacos ovlivní.
 2. Když majitel určité docela běžné a ničím nevybočující internetové stránky zvolí za své klíčové slovo něco, co je na internetu využíváno kdekým a ve velice hojném počtu, do seznamu toho, co uživatelé internetu hledající právě tento pojem touží najít, se sice zřejmě dostane, ale… Uspěje? Kdo ví. Spíše ale ne. Kdybychom si vzali za příklad dejme tomu slovo ‚kosmetika‘, co se stane? Internetový vyhledávač přebere veškerý nalezený obsah vztahující se k tomuto tématu, posoudí jemu známé relevantní nabídky i podle jejich dalších posuzovaných kvalit, a co se pak hledajícímu uživateli ukáže? Nejprve samozřejmě velcí a světoznámí výrobci a prodejci kosmetiky, pak kvalitní informační weby pojednávající o kosmetice, ti, kdo si zaplatili nejdokonalejší optimalizaci pro internetové vyhledávače a nejlepší reklamy, a pak teprve kdesi vzadu i stránky zmíněného méně významného majitele webu, který nemá mezi takovou konkurencí šanci uspět. A i když má hypotetickou naději, že si ho někdo pracně mezi ostatními nabízejícími se odkazy ve vyhledávači najde, je to v praxi naděje nulová. Někde daleko v seznamu odkazů předkládaných internetovými vyhledávači uživatelům se přece zpravidla už nehledá.
 3. A když někdo sice zaujme klíčovým slovem, ovšem v tomto případě pojmem neodpovídajícím obsahu jeho stránky? Pak se sice možná návštěvníci objeví, a to podle popularity onoho klíčového slova třeba i skutečně mnozí, ale jsou to návštěvníci nezajímaví až nežádoucí. Máme-li si uvést příklad, představme si někoho, kdo si na stránce nabízející dejme tomu prodej ojetých aut vybere jakožto klíčové slovo ‚sex‘. Co se tady následně stane? Ti, kdo uvedené klíčové slovo do vyhledávače zadali s jasným úmyslem, si pochopitelně po proniknutí na nerelevantní stránku zase nenatáhnou trenýrky a nepůjdou si vybírat namísto erotických zážitků nějaké auto. Ti z takové stránky rovnou zase odejdou. A nejen že si žádné vozidlo nekoupí, ale jejich předčasný odchod v hojném měřítku upozorní vyhledávače na to, že si taková stránka nezasluhuje žádoucí pozornost, a tato posléze opustí pomyslné výsluní v seznamech toho předkládaného internetovými vyhledávači hledající veřejnosti.

Volbě klíčových slov je tedy třeba věnovat skutečnou pozornost. A chce to jednoznačně vědět, jak na to. Není záhodno si je vybírat jenom tak, jak se to majitelům webů líbí. Je třeba volit tak, aby pokud možno žádný z před chvílí zmíněných nežádoucích scénářů nenastal. Aby se kvůli klíčovým slovům nedočkali zklamání ani majitelé internetových stránek, ani lidé z řad hledající internetové veřejnosti. A zejména ti první. Protože uživatelé lehce přejdou z jedné stránky na jinou, kde uspokojí své potřeby, zatímco si provozovatelé internetových stránek nedokážou tak lehce najít za ty odešlé žádoucí náhradníky.

Je tedy třeba vždy vyhledat taková klíčová slova, jež mají nesporně blízko k tomu, oč na daných stránkách jde, a je třeba z nich vybrat ta, s nimiž se má konkrétní stránka naději prosadit mezi ostatními konkurenty. A to není žádná hračka, takže není divu, že se tento úkol přenechává často specialistům na SEO nebo se využívají různé nástroje, jež s tím mohou pomoci. Jinak by to totiž bylo jen využívání metody pokus-omyl, se kterou by se úspěchů v internetových vyhledávačích pravděpodobně nedosáhlo. Protože než by se našlo dobře fungující slovo či fráze, mohl by toto hledající podnikatel dávno zkrachovat.

A zatímco jsou jednoslovné termíny obvykle až příliš využívány významnými firmami a jinými majiteli významných internetových stránek, s nimiž nemohou běžní internetoví podnikatelé úspěšně soupeřit, prosadit se při správné volbě klíčových slov dá. Chce to ale nejednou vsadit i na long tail, tedy na víceslovná spojení, u nichž je konkurenční tlak přece jenom nižší. A byť tu bývá zpravidla méně těch hledajících, se kterými se nalezne shoda v takovém klíčovém slově, dává to tu možnost uspět i těm, jimž by jinak vyhledávače moc nebo třeba také vůbec nepřály.

Optimalizace se netýká jen obsahu

Z toho, co tu doposud zaznělo, by si mohl udělat neinformovaný člověk poněkud zkreslenou představu o tom, oč při optimalizaci pro internetové vyhledávače jde. Mohl by totiž snadno nabýt dojmu, že se k úspěchům v internetových vyhledávačích vyžaduje jenom dokonalá obsahová stránka webů. Že se sem vloží žádoucí texty a obrázky, videa a podobné záležitosti, že se to tu pospojuje interními a zpětnými odkazy a vyberou se ideální klíčová slova a je to. Ovšem jakkoliv je to uvedené nepostradatelnou součástí optimalizace pro internetové vyhledávače, ani s tím nejdokonalejším, co se v tomto ohledu dá pořídit, by se zřejmě ještě neuspělo, kdyby se na rozdíl od obsahové stránky věci ignorovaly technické záležitosti týkající se takových internetových stránek.

O tom, co se jak umístí v internetových vyhledávačích a co se tím pádem stane nebo naopak nestane snadno dostupným pro zájemce z řad internetové veřejnosti, totiž spolurozhodují i technické parametry webů. I ty jsou v hledáčku internetových vyhledávačů, i těm je tu přiřazen nemalý význam, a tak by se i problémy technického rázu mohly do výsledků vyhledávání dost negativně promítat.

A nejde o jen tak nějaké banality. O technické kvalitě internetových stránek totiž rozhodují různé záležitosti. Především pak:

Je ale pochopitelné, že s těmito záležitostmi už si majitel webu sám často neporadí, že zde už se vyplatí vsadit spíše na odbornou pomoc od skutečných profesionálů z oboru SEO. Ale přesto je záhodno i o těchto záležitostech přinejmenším vědět. Aby nás majitele webů nezaskočilo, když máme vše zdánlivě dokonalé, ale přesto se náš web nezobrazuje ostatním lidem na internetu tak hojně a skvěle, jak by tomu mělo být.

Rychlost načítání internetových stránek

Jde o parametr, který je skutečně důležitý jak pro uživatele z řad nás lidí, využívajících internetový obsah, tak i pro internetové vyhledávače. A i zlomky sekundy tu často významně ovlivňují to, která z internetových stránek se ukáže internetové veřejnosti přednostně a která naopak zapadne. I když je dnes internet daleko rychlejší, než jsme o tom v dobách jeho počátků byť i jenom snili, stal se tu čas významným faktorem a ukazatelem. Uživatelé hledající internetové stránky už od těchto očekávají dostatečně rychlé načtení, a když se toto nedostaví, často nečekají a míří na internetu jinam. Dostupné konkurence je tu dost, a tak mnozí lidé ztratili trpělivost. A internetové vyhledávače? Ty sledují jak samotnou rychlost načítání jednotlivých webových stránek, tak i míru předčasného opuštění webů, a tudíž se i tímto nechávají ovlivnit při posuzování kvalit jednotlivých internetových prezentací. A kdo není dostatečně rychlý, má jednoduše smůlu.

A jak se s nedostatečnou rychlostí načítání bojuje? Možností je tu nespočet, a k těm nejběžnějším patří zmenšování obrazového obsahu stránek, komprimace obrázků či slučování více menších obrázků ve větší celky, ukládání stránek do mezipaměti počítačů, načítání pouze momentálně zobrazované části internetové stránky, omezování počtu odesílaných dotazů atd.

Kvalita zobrazení nejen v počítačích, ale i v mobilních zařízeních

Zatímco se tato záležitost v dávnější minulosti neřešila, protože vlastně do příchodu chytrých telefonů, tabletů a podobných zařízení ani nebylo co řešit, dnes se situace výrazně změnila. Mezi uživateli internetu narůstá počet těch, kteří namísto běžných počítačů využívají k práci na internetu právě mobilní zařízení, a je nasnadě, že byly internetové vyhledávače přizpůsobeny ve svých parametrech této skutečnosti a reagují na ni.

Když se tedy internetové stránky dokážou při zobrazování se přizpůsobit různým zařízením, jsou považovány za kvalitnější, a od toho se pak logicky odvíjí i jejich lepší hodnocení internetovými vyhledávači a jejich lepší umístění mezi výsledky vyhledávání.

Zatímco se dobře zobrazující se stránky těší u uživatelů mobilních zařízení popularitě, ty, jež se tu dobře nezobrazují, jsou propadáky, jež na tento svůj nedostatek doplácejí. A je tu SEO, aby s tím pokud možno něco udělala.

Indexace webu

Kdybychom si to řekli polopaticky, hodnotí internetové vyhledávače jenom to, co dokážou na síti najít. O čem tyto nevědí, to ignorují. A protože je jasné, že se ignorované internetové stránky ve vyhledávačích neobjeví a internetová veřejnost je tu tedy nenajde a nevyužije, je třeba postarat se o to, aby byly weby na internetu k nalezení nejprve i pro samotné vyhledávače. Vyhledávače potřebují nalézt cestu, kterou by se jejich roboti dostali na weby čekající na prozkoumání, jíž jsou obvykle výše zmíněné zpětné odkazy, a potřebují také ‚cestičky‘, po kterých by se oni roboti dostali na jednotlivé stránky zkoumaných webů.

A aby se tu dosáhlo z pohledu optimalizace pro internetové vyhledávače maxima, je třeba mít kvalitní site map a neméně kvalitní prolinkování, díky kterému se podaří vyhledávačům načíst to, co má být načteno a následně zhodnoceno a předloženo veřejnosti.

A připravit robotům vyhledávačů takovou cestu není zrovna snadné, zejména pokud je navíc třeba dosáhnout i toho, aby některé části webů z nějakého důvodu načteny nebyly a neuškodily tak celku.

Duplicitní obsah webu

Opisovat se nemá, jak se nám už odmala vštěpuje do hlavy. A jestli to někde platí bezezbytku, pak na internetu při optimalizaci pro internetové vyhledávače. Dnešní vyhledávače jsou totiž mimořádně výkonné nástroje, které na internetu dokážou prohledat a porovnat kdeco, a tyto rozhodně nemají zájem nalézat stále totéž. A tak škodí jak kopírování cizích webů, tak i vlastních internetových stránek a toho, co je zde obsaženo, a často i opakované využívání jejich částí.

A co hrozí těm, kdo by se pokoušeli takto zhřešit? Obvykle je to skutečnost, že vyhledávače dají při procházení a hodnocení obsahu internetu přednost starším a hodnotnějším webům a u těch ostatních pak už podobný okopírovaný obsah ignorují. Takže se ten, kdo by si chtěl duplicitou pomoci k lepšímu obsahu, nedočká toho, co od toho očekával.

Podoba URL

Stejně jako v našem reálném světě je i na internetu skutečností, že není adresa jako adresa. A proto je třeba věnovat při optimalizaci pozornost i tomu, jak se vytváří URL adresa u jednotlivých webů a jejich stránek. Záleží tu totiž i na tom, zda jde o http nebo https, tedy zda web je nebo není zabezpečený, jak si to rozvedeme už za okamžik, existuje i potřeba vybrat si mezi adresami s nebo bez www, aby nevznikal výše zmíněný duplicitní obsah, záleží i na tzv. přátelskosti URL adresy pro uživatele. A byť už to není natolik zásadní význam mající záležitost jako kdysi, i dnes se přece jenom umísťují ve vyhledávačích poněkud lépe URL adresy obsahující klíčová slova, než adresy tato neobsahující.

Kdo chce se svou URL adresou u vyhledávačů uspět, měl by ji mít v zásadě co nejkratší, nejlíbivější pro internetové uživatele, a stálou, pokud možno neměnící se v průběhu doby.

Zabezpečení webu

Je pochopitelné, že se nikdo z uživatelů internetu nechce dostat při kliknutí na odkaz náležející určité internetové stránce na stránku jinou. A aby se tomuto riziku předešlo, využívá se stále hojněji namísto http šifrovaná verze https. Zatímco ta druhá, zabezpečená verze sloužila dříve pouze webům přenášejícím nějakým způsobem citlivá data, dnes už se stalo využívání šifrování algoritmem SSL nebo TSL docela běžnou záležitostí. A to proto, že je i tato záležitost posuzována internetovými vyhledávači, a tudíž i na této při SEO záleží, jakých výsledků se ve vyhledávačích dosáhne.

Optimalizace je nejen záležitost webů

Pokud se mají tedy něčí internetové stránky zobrazovat dokonale ve vyhledávačích a tím mít zajištěnou dostatečnou návštěvnost, musí být v co nejdokonalejším stavu jak po obsahové, tak i po technické stránce. Což se ovšem snáze řekne, než udělá. Chce to totiž učinit vše pro to, aby se web zavděčil internetovým vyhledávačům, tedy aby co nejdokonaleji odpovídal parametrům, které jsou těmito nástroji při hodnocení obsahu internetu využívány. A naprosté dokonalosti tu dosáhne kdo? Vlastně vůbec nikdo. Což má hned několik příčin.

 1. Internetové vyhledávače jsou různé a každý z nich má svá vlastní kritéria pro posuzování internetových stránek. A byť jsou tato zčásti shodná, jsou tu vždy i jisté nuance. A to, co prokáže dobrou službu u jednoho vyhledávače, tak může být bezcenné při volbě jiného podobného nástroje.
 2. Internetové vyhledávače mají četná kritéria pro hodnocení, a zatímco jsou některá z nich známá, o jiných ví jenom úzký okruh zasvěcených lidí provozujících právě takové vyhledávače. A těžko se lze přizpůsobovat něčemu, co není veřejně známo.
 3. Zrovna tak není vždy zjevné, nakolik významnou roli hraje který z těchto parametrů. Tudíž není vždy přesně jasné, čemu dát při optimalizaci přednost. A věnovat se všemu není možné, to není v lidských silách.
 4. A zkuste se tedy zavděčit byť i jenom Googlu, u kterého se předpokládá, že má řádově dvě stovky kritérií pro hodnocení, která se navíc průběžně obměňují nebo jejichž význam pro toto hodnocení kolísá!

A tak je třeba využívat při SEO aspoň to, u čeho se dá dostatečný pozitivní vliv na pozici webu v internetových vyhledávačích očekávat. A tím nemusí být jenom to, co se týká bezprostředně webů jako takových. Významnou roli tu totiž mohou sehrát i další aspekty. Dejme tomu:

Sociální sítě

Předností sociálních sítí, co se optimalizace pro internetové vyhledávače týká, je skutečnost, že dávají značný prostor jak možnosti využívání linkbuildingu, tedy zpětných odkazů směřujících na optimalizovaný web, tak i možnosti nejrůznějších forem propagace. Zde lze uveřejňovat různé materiály, které pomohou webu s prosazením se, zde lze vsadit na sdílení ostatními uživateli, zde lze publikovat doplňkové informace i názory spokojených zákazníků, zde lze budovat svoji značku…

I sociální sítě tedy v optimalizaci svou roli sehrávají. A je žádoucí je využívat jak nyní, tak i v budoucnu.

PPC reklama

Jak je známo, jde u PPC reklamy o propagaci založenou na tom, že se její obsah automaticky zobrazuje na předních pozicích v internetových vyhledávačích, před jinými nalezenými relevantními nabídkami. Čímž se tu dosahuje vlastně hned toho, čeho by se v ideálním případě mělo dosáhnout i s odkazem na optimalizovaný web při optimalizaci pro internetové vyhledávače. Pouze s tím rozdílem, že zde je hledající internetové veřejnosti hned dáno najevo, že se jedná o reklamu, a s tím, že se za takovou reklamu samozřejmě platí. V tomto případě úměrně počtu kliknutí dohodnutá cena za každý proklik. A také s tím nedostatkem, že podobná reklama sice funguje spolehlivě, ovšem pouze po dobu svého zveřejnění, na rozdíl od výsledků dosažených optimalizací, které pokračují ze setrvačnosti i v případě jejího přerušení či ukončení.

A potenciálně hrozí u PPC reklamy ještě jedno riziko, jímž je zmíněná skutečnost, že se na první pohled ví, že jde o reklamu. Takže jakkoliv je tato ve vyhledávačích skvěle umístěná, je tu i určitý okruh uživatelů internetu, kteří tuto automaticky ignorují.

PPC reklama může ale bohužel být u žádaných klíčových slov dost drahou záležitostí, a proto si ji jenom tak někdo dovolit nemůže. Na rozdíl od optimalizace. A proto jde o nástroj, který je záhodno se SEO kombinovat. Aby se dosahovalo žádoucích výsledků jak okamžitě, tak i v delším časovém horizontu.

Optimalizace by měla být optimální

Je samozřejmé, že ti, kdo své weby optimalizují, touží po dosahování co nejlepších výsledků ve vyhledávání. Chtějí, aby o ně a jejich nabídky byl mezi uživateli internetu žádoucí zájem. A protože jsme my lidé různí, je logické, že nabídky nemohou směřovat vždy na všechny uživatele. U některých by se konkrétní nabídky minuly účinkem, a ty lze ignorovat, na rozdíl od jiných, kterým by se neměla žádoucí nabídka vyhnout.

A tak se nemusí vždy sázet jenom na optimalizaci pro internetové vyhledávače usilující o prosazení se v globálním měřítku. Jsou i nabízející, kteří se omezují pouze na regionální podnikání, o vzdálené zákazníky tak zájem neprojevují a nepotřebují tak optimalizovat pro celý svět. A tak někdy stačí i jednodušší a svým způsobem specifická optimalizace lokální.

Globální SEO

Globální optimalizace se týkalo v podstatě vše, co tu až doposud zaznělo. Není tedy v zásadě moc co dodat. V jejím zájmu se prostě činí vše, co může přispět ke zviditelnění odkazu mířícího na určitý web ve vyhledávačích, a to tak, aby to zapůsobilo u nás stejně jako kdekoliv jinde.

Jde tedy o značné množství činností, které se musí zvládat, o náročnou činnost, které by se měli přednostně věnovat profesionálové. A logicky jde i o poměrně drahou činnost, kterou si jen tak někdo dovolit nemůže. A proto se na ni sází skutečně hlavně tehdy, když se má oslovit internetová veřejnost odkudkoliv bez rozdílu. A zatímco tato může prokázat takto ve velkém skvělé služby, není zaručeno, že tato pomůže dostatečně i těm, kdo se chtějí omezit pouze na určité území, na svou lokalitu, a nikoliv za pro ně dosažitelné hranice.

Lokální SEO

Lokální optimalizace pak nalézá uplatnění u internetových podnikatelů, jimž jde primárně o to, aby se s ní podařilo oslovit lidi ze žádoucí oblasti. Na tu sázejí lokální podnikatelé či úřady, kterým tento omezený dosah plně vyhovuje. I když se lidé o takto propagovaných stránkách někde v dálavách nejspíše nedozvědí, objeví se odkaz propagovaného webu v tomto případě dokonaleji těm místním, jimž je určen. Což si ale žádá do jisté míry specifický přístup. Je tu potřeba:

S využitím tohoto je daleko pravděpodobnější, že najde lokálně optimalizovanou nabídku ta část společnosti, jež hledá s využitím specifických klíčových slov zjevně místní služby.

Co tedy očekávat od SEO?

Každý, kdo optimalizuje své internetové stránky, tak má jasno v tom, čeho by chtěl v podstatě dosáhnout. Jde mu o co nejlepší, v ideálním případě první pozice odkazu mířícího na jeho web v internetových vyhledávačích, oněch nástrojích, které dnes v podstatě rozhodují o tom, které weby si získají návštěvnost a přízeň a vyplatí se.

Ale než se tak stane, pokud se tak vůbec stane, protože první místo je vždy jenom pro jednoho a zájemců by bylo nepočítaně, je třeba počítat jak s výdaji, tak i s delší časovou prodlevou. Je tu toho přece třeba udělat mnoho, než se odkaz dané internetové stránky odpoutá od pomyslného dna a začne šplhat vzhůru, a tak je běžně počítat řádově s měsíci, než se dostaví úspěch.

Úspěch, který ale není nikdy stoprocentně zaručitelný. Protože internetové vyhledávače nemají neměnná kritéria pro své hodnocení, konkurence často také nespí, a tak lze počítat jenom s orientačním rámcem toho, kam až se lze propracovat. Navíc s tím, že dosažená pozice není nikdy nikomu zaručena navěky, a kdo by v optimalizaci ustrnul, mohl by se dočkat toho, že bude jednou zase stát opodál.

Ale tak už to prostě ve světě internetu chodí. I zde je třeba usilovat o své místo na výsluní, které nemá ten, kdo si ho nezaslouží. A zasloužit si ho lze právě optimalizací pro internetové vyhledávače. Tedy onou dlouhou řadou různých činností, jež vylepšují hodnocení webů internetovými vyhledávači a jež by bylo složité si tu všechny byť i jenom vyjmenovat. Tolik jich může být! A to se o některých, jak již zaznělo, vlastně ani neví a jen se předpokládá, že existují.

Ale je určitě dobře, že tu optimalizace existuje a dává naději na potenciální úspěch všem majitelům webů, internetovým podnikatelům a obchodníkům, kteří by se bez zviditelnění se na internetu sotva uživili. Protože optimalizace zajišťuje naději pro všechny. I pro ty, kdo se nemohou pochlubit weby se spoustou stránek, s hojným obsahem a dlouhou tradicí. Dává naději těm, kdo se skutečně aktivně a nejlepším možným způsobem starají o on-page a off-page faktory, které se dotýkají jejich webů, a kteří třeba i s pomocí skutečných odborníků dělají vše pro dosažení pozitivních změn. Změn, kterých se dá dosáhnout s největší pravděpodobností právě s pomocí SEO agentury schopné realizovat takto náročné úkoly. Protože pročetli-li jste si pozorně všechny předchozí řádky, musíte spolu se mnou konstatovat, že je optimalizace pro internetové vyhledávače skutečně náročný úkol. Tedy přesněji soubor skutečně náročných úkolů. Se kterými by se laik a majitel webu v jednom stěží dokázal dokonale vypořádat. Aby se dosáhlo maxima možného.

A pokud už se do optimalizace pustíte sami, rozhodně byste neměli takříkajíc optimalizovat jenom proto, abyste optimalizovali. Je záhodno také testovat, jakých výsledků se během takové optimalizace dosahuje. A to přinejmenším v hrubých rysech s využitím online SEO testu od SEOlight. Který sice neposkytuje a ani nemůže poskytovat stoprocentní data, protože jsou tu i záležitosti, jež se nedají mechanicky uchopit, ale i orientační informace jsou tu prospěšné pro další směřování optimalizace. A navíc jsou tato data k dispozici zdarma, což je jednoznačné pozitivum. V boji za dosahování úspěchů v internetovém byznysu se totiž jinak samozřejmě platí. U SEO někdy penězi a někdy časem, ale určitě platí. S nadějí na to, že to budoucí zisky majiteli webu vynahradí.

Kompletní SEO správa

V rámci měsíčního rozpočtu se postaráme o veškeré kroky nutné pro dosažení předních míst ve vyhledávačích. Mezi tyto kroky patří: návrh klíčových slov, SEO analýza a úprava webu a pravidelný link building.

Nastavení PPC kampaní

Kompletní správa PPC kampaně to není jen jednorázové nastavení, ale pravidelná péče o Vaši kampaň, aby byla úspěšná. Postaráme se o Vaše fulltextové a obsahové kampaně i sociální sítě.

Copywriting

Tvorba kvalitního obsahu je základem webu. Texty Vám napíšeme vždy s ohledem na Vaši cílovou skupinu. Texty připravujeme nejen pro webové stránky, ale i pro další využití.

Tvorba webů

Webové stránky a eshopy stavíme na systému WordPress. Ovládání je jednoduché, systém nabízí mnoho hotových pluginů a nejste závislí na jednom dodavateli řešení. Vhodnost pro SEO je už jen bonus.

SEOlight tvoří především lidé. Seznamte se s námi.

A co o nás říkají naši klienti?